header

 Biz Peyğəmbər (s) fədailəriyik

Maraqlıdır ki, nə üçün Qərb, xüsusi ilə beynəlxalq sionizm İslama qarşı bu qədər düşmən mövqe tutub və bir belə ssenari üzərində işləyir? Nə üçün dövri şəkildə müsəlmanlara qarşı yönəli hadisələrin şahidi oluruq? Qərb bu layihələrə xərclədiyi puldan nə qazanır?Fars informasiya agentliyi Hüseyn Şəmsinin Keyhan qəzetində çıxmış məqaləsini oxuculara təqdim edir...

Biz İslam peyğəmbərinin (s) aşiqiyik və öz həyatımızı ona fəda edirik. Biz həzrət Peyğəmbəri (s) karikatura ilə təhqir edənlər və onların hamilərinə nifrətimizi bildiririk. Biz müsəlmanlar müqəddəsliklərimizin təhqirinə milyardlar xərcləyənlərdən zara gəlmişik. Qərbin, Amerikanın və İsrailin yer üzündə axıtdığı qanlara göz yumub bu qanlar üzərində rəqs edənlərdən cana yığılmışıq. Hansı müsəlman İslam peyğəmbərinin (s), aləmlərə rəhmət olaraq göndərilmiş şəxsin təhqirinə göz yuma bilər?! Ümumiyyətlə üzərinə insan adını götürmüş şəxs müqəddəsliklərin təhqirinə necə kənardan baxar?
Bu günlərdə Qərb yeni səlib yürüşləri sevdasına düşdü. Fransada terror hadisəsi baş verdi, girovlar götürüldü və bütün bunlar müsəlmanların ayağına yazıldı. Hansı ki, dünya müsəlmanları, həqiqi din ardıcılları terrora qarşıdır. Bəli, biz Peyğəmbər (s) aşiqiyik və canımızı onun yolunda fəda verərik. Amma bu terroru həyata keçirən İŞİD, Əl-Qaidə, Taliban kimi təkfirçi qruplar Amerikanın öz ağuşunda böyütdüyü övladlarıdır. Bu qrupları silahlandırır, dinc insanların üzərinə göndərir, onların əli ilə terror oyunları həyata keçirib, həqiqi İslamı hədəfə alırlar. Hətta bu yolda öz nökərlərindən qurbanlar da verirlər. 
Dünya imperializminin, Qərbin yeni islamafobiya əsri ilə bağlı bir neçə nöqtəni qeyd etmək yerinə düşər:
1. 11 sentyabr hadisələrindən sonra ABŞ prezidenti Corc Buş rəsmi bir çıxışında yeni səlib müharibələrinin başlamasından xəbər verdi. O bununla İslam ölkələrini hədələyirdi. Beləcə müsəlman ölkələrinə ordu yeritdilər, İraq və Əfqanıstan kimi ölkələr təcavüzkarların ayağı altında qaldı. Terror yox, əslində İslama nifrətlə qəlbi dolu olan təcavüzkarlar dinc insanları qətlə yetirir, qadın və uşaqlara rəhm etmirdilər. Amma bu onların son hədəfi deyildi. 
2. Maraqlıdır ki, Qərb və beynəlxalq sionizm İslama qarşı layihələrə nə üçün bu qədər pul xərcləyir? Nə üçün biz fasiləli şəkildə müsəlmanlara qarşı yönəlmiş hadisələrin şahidi oluruq? Qərb bu layihələrdən nə qazanır? Onlar bu ssenariləri həyata keçirməklə nəyin qarşısını almaq istəyirlər? Onlar gözəl bilirlər ki, İslam peyğəmbərinin istənilən bir şəkildə təhqiri müsəlmanlara toxunur. Amma buna rəvac verirlər, buna şərait yaradırlar, bu işə həvəsləndirirlər. Bəli, Qərb İslamın dünyaya yayılmasından qorxur və bu prosesi əngəlləmək üçün yollar axtarır. Onların bütün təxribatçı fəaliyyətlərinə baxmayaraq Məhəmməd adı hər gün dünyaya daha artıq yayılır, Allahın rəsulunu sevənlər, onun yolunu tutanlar çoxalır. Avropanın özündə İslama meyl hər gün artmaqdadır. Sosioloji mərkəzlərin araşdırmalarına əsasən qarşıdakı onilliklərdə Avropada müsəlmanların sayı əhəmiyyətli dərəcədə artmalıdır. Müsəlmanlara qarşı təxribatların bir səbəbi də budur. Azğın düşmən anlamır ki, insan qəlbinə hakim olmaq mümkün deyil. Mərhum İmam Xomeyni (r) buyururdu ki, dünya İslam mədəniyyətinə, həqiqi Məhəmməd İslamına təşnədir. İnsanların içində ilahi maarifə olan sevgi təbii şəkildə onları dinə doğru çəkir. Bu cazibənin qarşısını almaq mümkün deyil. Qurani-Kərimdə Fironun təlaşlarının səmərəsiz qaldığını, hətta Allahın həzrət Musanı Fironun himayəsində boya-başa çatdırdığını oxuyuruq. Bu bir ibrətdir.
3. Öz çirkin məqsədlərinə çatmaq, insanların qəlbinə qorxu salmaq üçün onlar Əbu Cəhl və Əbu Süfyan kimi rəftar etməkdə israrlıdırlar. Amma həmin günlərdə Peyğəmbərin (s) səsinin insanlara çatması kifayət idi. Bütpərəstlər, şirk başçıları bunun qarşısını almaqda aciz idi. Eyni hadisələr bu gün təkrarlanır. Qərb şahiddir ki, Peyğəmbərin (s) buyuruqları insanların qəlbinə nüfuz edir. Çalışırlar ki, Peyğəmbərin (s) simasını dəyişsinlər. Onu təhrif olunmuş şəkildə tanıtdırsınlar. İnsanlara təlqin edirlər ki, İslam peyğəmbəri (s) qadın hüquqlarını tanımayıb. Onlar nə qədər çalışsalar da, dünya bilir ki, İslam peyğəmbəri (s) qız övladların diri-diri torpağa basdırılmasının qarışısını alan, qadınlara hüquq verən bir elçidir. Peyğəmbər (s) həmin şəxsdir ki, fəhlələrlə, əkinçilərlə, yoxsul təbəqə ilə bir süfrədə əyləşərdi. Peyğəmbər (s) həmin şəxsdir ki, müharibələrdə əsirlərin qətlə yetirilməməsini, qaçanların təqib olunmamasını istəyərdi. Peyğəmbər (s) öz dövründə cəhalət və xürafatla mübarizə aparan şəxs idi. Bəli, həzrət Peyğəmbərin (s) bu nazənin vücudu, bu böyük mənəviyyatı mənəviyyatsızları incitməkdədir. İnsanların Quran təbirincə dəstə-dəstə dinə daxil olması onların yuxusuna haram qatır. İslam və İslam peyğəmbəri (s) bir qrup sərmayədarın, kübarın, yer üzünə hakim olması qarşısında maneədir.
4. Dünya imperializmi və beynəlxalq sionizm insanları İslam dinindən, həzrət Peyğəmbər (s) və onun Əhli-Beytindən (ə) çəkindirmək üçün xüsusi ssenarilər üzərində işləyir. 11 sentyabr hadisələri, Peyğəmbərin (s) karikaturası bu qəbil ssenarilərdəndir. Onlar söz azadlığı şüarları adı altında insanların əqidəsini hədəfə alırlar. Öz çirkin hədəflərinə çatmaq üçün heç nədən çəkinmirlər. Planları qısa bir müddətdə pozulur, dünyada rüsvay olurlar. Amma buna diqqətsizdirlər. 2009-cu ildə bu gün Peyğəmbərin (s) karikaturasını dərc etmiş jurnaldan bir jurnalist qovulmuşdu. Onun günahı nə idi? Onun yeganə günahı Sarkozinin oğlu haqqında satirik bir məqalə yazması idi. Müəllif yazırdı ki, Sarkozinin oğlunun varlı yəhudi qızı ilə izdivacı ona var-dövlət gətirəcək. Bu bir cümlə bəs etdi ki, onu işdən qovsunlar. Budur söz azadlığının aqibəti. Digər Qərb ölkələri kimi Fransada da söz azadlığı deyəndə İslam dəyərlərinin hədəfə alınmasında azadlıq nəzərdə tutulur. Onlar Holokost haqqında söz deməyə icazə vermirlər və bunun üçün həbs cəzası nəzərdə tuturlar. Bu necə söz azadlığıdır?! Yaşı 80-i keçmiş bir müəllifi belə yazıya görə küçənin ortasında əzişdirdilər.
5. Bəli, bu həqiqi söz azadlığı deyil, bir oyundur. Qərbin özündə buna inanan yoxdur. Onların söz azadlığı yolunda, insan haqları uğrunda mübarizə aparması bu gün insanlarda acı gülüş yaradır. Bu gün Fransada terrora qarşı nümayiş keçirilir və bu nümayişdə ön sırada Netanyahu, Olland, Merkel və digər təcavüzkar başçılar gedir. Bu şəxslərin hər biri beynəlxalq terroru himayə edir. Şübhə yeri qalmır ki, onların azadlıq iddiaları yalandan başqa bir şey deyil. Qərb, ABŞ, İsrail uzun illərdir təkfirçiliyi, terroru himayə edir, onu gücləndirirlər. Onların himayəsi altında terrorçular Asiya, Afrika və başqa məntəqələrdə dinc müsəlmanları qırırlar. Onların bu hərəkətləri o qədər həyasızlaşıb ki, hətta Roma papası buna etiraz edir və deyir: “Söz azadlığının həddi var. Başqalarının etiqadını alçaltmaq, onu məsxərəyə qoymaq olmaz.” Papa çıxışı zamanı yanındakı köməkçisinə işarə ilə deyib ki, əgər mənim köməkçim mənim anam haqqında təhqiramiz söz işlətsə, mən ona bir yumruq ilişdirə bilərəm. Bəli, Roma papası özünün təhqir olunmasına yumruqla cavab verməyi öz təbii haqqı sayır. Demək, məsihilikdə də azadlığın həddi var.”
6. Bəs bu təxribatçılar, fırıldaqçılarla necə rəftar etmək lazımdır? Qərb Peyğəmbərin (s) təhqirini himayə edirsə, biz nə etməliyik? Dünya informasiya şəbəkəsini öz nəzarəti altına alan bu insanlara cavabımız nə olmalıdır? Uzun illərdir ki, bütün yollardan istifadə edir, müsəlmanları terrorçu kimi göstərməyə çalışırlar. Belə edirlər ki, terrorçu ittihamı qorxusundan kimsə İslama yaxınlaşmasın. Amma İran İslam İnqilabının qələbəsindən sonra, xüsusi ilə son dövrlərdə İslama axın daha da güclənib. İnsanlar öz mənəvi böhranlarını İslama gəlməklə həll etmək istəyirlər. İslamla tanış olduqca mənəviyyat böhranı yaşayan Qərb insanı bir aramlıq tapır. Təbii ki, Əbu Cəhllər, Əbu Ləhəblərin hesabı ayrıdır. Onları sadə insanlara qatmaq olmaz. Təbii ki, azad düşüncəli hər bir müsəlman və mömin insan Salman Rüşdi kimi xəbis nökərlərə ölüm istəyir. Başqalarının əqidəsini təhqir edən və bu yolda israrlı olanları yalnız ölüm dayandıra bilər. Bu ölüm hökmlərinin yubanması qorxulu deyil. Salman Rüşdi neçə illərdir bu ölüm hökmünün qorxusu altında rəzil bir həyat yaşayır. Bəli, biz Peyğəmbər (s) fədailəriyik. Həzrət Peyğəmbərin (s) şəxsiyyəti yolunda həyatımızı qurban verərik. Dinimizə qarşı yönələn əlləri kəsmək bizim üçün bir şərəfdir.

Hüseyn Şəmsi 
Maraqlıdır ki, nə üçün Qərb, xüsusi ilə beynəlxalq sionizm İslama qarşı bu qədər düşmən mövqe tutub və bir belə ssenari üzərində işləyir? Nə üçün dövri şəkildə müsəlmanlara qarşı yönəli hadisələrin şahidi oluruq? Qərb bu layihələrə xərclədiyi puldan nə qazanır?Fars informasiya agentliyi Hüseyn Şəmsinin Keyhan qəzetində çıxmış məqaləsini oxuculara təqdim edir...
“Ərdəbil Məhde Təşəyyo”
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10/16/2017 12:59:37 PM
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


Post a comment Related content

Send
دانلود آهنگ
SiteMap