header

 Popolizm və xalqı aldatmaq Azərbaycan prezidentinin yeni hiləsidir

Azərbaycan prezidenti anti-islam siyasəti aparır.

Tashaio.com-Hilə və camaatı aldatmaq qüdrət sahiblərinin tarix boyu apardığı siyasət olmuşdur. Islam tarixində Bəni-Üməyyə və Bəni-Abbas hakimiyyəti öz hədəflərinə çatmaq üçün həmin siyasətdən istifadə edirdilər. Belə ki, camaat arasında siyasətin “yalan”, “aldanış”, “kələk” və “hilə” mənasında olduğunu yayırdılar. Bu fikirdən belə çıxır ki, siyasətçilər bütün cəmiyyətlərdə belə davranırdılar. Buna görə də bu və digər cəmiyyətlərdə camaat və ziyalılar etik və social bəlalardan amanda qalmaq üçün siyasətdən ozaqlaşır və onun xeyrindən vaz keçirdilər. Hətta din elmləri hövzələrində islamın siyasi din olduğuna rəğmən din alimləri siyasət dünyasının bəlalarından Amanda qalmaq üçün siyasətə qarışmır, başqalarını da bu işdən çəkindirirdilər. Siyasətçilər haqqındakı konsepsiya da belə idi. Daha çox hilə və kələkləri bacaran adam daha məharətli siyasətçihesab olunurdu. Bunun əksinə olaraq çirklənməkdən çəkinən və etik prinsiplərinə bağlı olan adam “siyasətsiz hesab olunurdu. Əmirəlmöminin Əli (ə)-ın məşhur bir sözü vardır: “Müaviyə məndən daha siyasət bacaran və daha zirəng deyildir, o, hiləgər bir adamdır”. Bu söz camaat arsında olan yanlış siyasət konsepsiyasına bir cavab idi. Camaat belə təsəvvür edirdi ki, müxtəlif hilələrlə irəliləyən və zahirən uğurlu olan Müaviyə daha bacarıqlı siyasətçidir. Müəyyən prinsiplərə bağlı olan və onları öz hədəflərinə çatmaq və iqtidarını davam etdirmək üçün ayaqlamağa hazır olmayan Əmirəlmöminin isə guya siyasətdən bir şey bilmirdi! Siyasət haqqındakı bu təsəvvür onu göstərir ki, ta qədim dövrlərdən siyasət hilə ilə yanaşı olmuş və siyasətçilər hilə ilə öz işlərini qabağa aparırdılar. Günümüzdə də qlobal səviyyədə iqtidar sahibləri həmin yolu gedir popolizm və kələklə millətlərin taleyi ilə oynayırlar. Zahirən insan hüququnu müdafiə edən təşkilatlar, demokratiya və xalqa zahiri ürəkyandırma yolu ilə onları aldadırlar. Azərbaycan respublikasında da popolizm dövlət adamlarının ənənəvi metodudur. Məsulların ziddiyətli davranışlarına ötəri baxmaq bu mğvzunu sübut edir. Məsələn azərbaycan prezidenti son vaxtlar Cocuqmərcanlı kəndində bir məscid tikilməsi əmrini vermişdir. Lakin neçə gün bundan əvvəl hicab müdafeyi dustaqı olan Dr. Səmədovun qorxulu Qobustan həbsxanasına köçürülməsinə dair əmr vermişdir. Yaxud bir tərəfdən özünü islam ölkələrinin bir hissəsi hesab edir digər tərəfdən isə Quranın hicabdan tutdu hemoseksuallığa qədər digər ilahi qanunları ölkə məsulları və sionist amilləri tərəfəndən ayaqlanır və dövlət adamları islam və müsəlmanların ən böyük düşməni, Amerika və İsraillə ən geniş siyasi, təhlükəsizlik və iqtisadi əlaqəyə malikdirlər. Nəhayət həmin düşmənlərin əmri ilə Azərbaycanın ən yaxşı gəncləri həbsə alınırlar. Indi islə belə bir sual vermək olar ki, görəsən islam və Quran ehkamını ayaqlayan, islamın ən böyük düşməninin ayağı altına qırmızı xalça döşəyənlər məscid düzəltmək və həccə getməklə müslmançılıq iddiasında ola bilərlərmi? Tarix göstərir ki, bəzi məqamlarda islamın ən böyük düşmənləri belə məscid tikmişlər. Lakin məscidin zülmə qarşı mübarizədə oynadığı social rolunun qarşısını almışlar. Əslində isə populist davranışlarla müsəlman əzizliyinə əl tapmaq olmaz. Həssas və təyinedici məqamlarda insanlar öz real kimliklərini büruzə verir. Özünün və şiə ölkəsinin bütün şərəfini islam düşmənlərilə sövdələşən və islam düşmənlərilə beynəlxalq səviyyədə ən çox əməkdaşlıq edən özünü ədalətpərvər və insan yetirən islam məktəbinə tabe hesab edə və islam dünyasının bir hisəsi kimi təqdim edə bilərmi? Sionizmə bağlı qüvvələrin yardımı ilə Azərbaycan respublikasında Bəni-Üməyyə xəlifələrinin ənənələrini bərpa edən və islam hədəflərinin əks istiqamətində hərəkət edən şəxs islam, islam dünyası və islami kimlik haqqında danışa bilərmi? Islama sadiq qalmağın (Azərbaycan respublikası prezidentinin iddia etdiyi) meyari populist təşəbbüslər deyil söz və əməl birliyidir.

Azərbaycan prezidenti anti-islam siyasəti aparır.
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10/16/2017 1:00:28 PM
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


Post a comment Related content

Send
دانلود آهنگ
SiteMap