header

 Bakı dövlətinin imam zaman üçün baratgecəsi bayramının keçirilməsinə mane olduqdan sonra baş vermişdir

islam həmrəyliyi bayramı laizm, sionizm və Səudiyyə vahabiliyi tərzində keçirilmişdir

Tashaio.com-Bu mərasim “imam Zamanın milad” bayramının keçirilməsinə Bakı dövlətinin mane olması ilə təsadüf etmişdir. IV islam həmrəyliyi oyunlarının açılışına aid mərasimlərin düzülüşündə ifratçılığa yol verilmiş və Bakının Azərbaycan respublikasına hakim olan dünyəvi sistem ideyası və onun müxtəlif eleməentlərinin təbliği sovet dövrünün komunizmi təbliğ etməsini xatırladırdı. Bu fərqlə ki, bu dəfəki mərasim komunizmin təbliğatı üçün deyil, multikulturalizm, tolerantlıq və açıq cəmiyət və sionizmin dəstəklədiyi digər təlimlərin təbliğinə aid idi. Bu mərasimin diqqəti çəkən cəhətləri aşağıdakılardan ibarətdir:

-mərasimin ayrı-ayrı hissələrində qadın rəqs edənlərin kişi rəqs edənləri ilə bərabər yerləşdirilməsi gözədəyər formada idi. Bu imkandan yararlanmaq üçün Azərbaycan respublikasının bayrağını və digər millətçi atributları vermək mərasimin digər bütün hissələrində diqqəti çəkən cəhətlərdən idi.

-proqramın müxtəlif hissələrinin ifaçılıqla rəvayəti. Müsəlman görkəmi olmayan Mina adlı kiçik qız Az TV şəbəkəsində canlı yayımın rəsmi rəvayətçisi Bakının sionizm təfəkkürü vasitəsilə siyasətlərini hər bir imkandan istifadə edərək icra edirdi. Nümunə olaraq İyordaniya idmançılarını təqdim edərkən rəvayətçi o ölkənin İsrailin qonşusu olduğunu xatırladırdı.

-mərasimin ən mühüm cəhətlərindən biri də islamın və tarixin təhrif olunmuş şəkildə təqdim olunması idi. Nizami Gəncəvi, İmadəddin Nəsimi, Məhəmməd Füzuli kimi şairlərin təhrifli təqdimatı və …., Azərbaycanı islam dünyasına xalça ixrac edən bir ölkə kimi tanıtdırmaq, islam dünyasında elmin inkişaf dövründə müsəlmanların elmi və texnoloji nailiyyətlərini İranın bu sahədə əsas roluna işarə etmədən təqdim etmək kobud təhrif kimi diqqəti çəkirdi.

-mərasimin islami görkəm almasına çalışılan yeganə hissəsi məşhur xanəndə alim Qasımovun Heydər məscidində (Heydər Əliyev adına məscid)də azan verməsi idi ki, burada da Azərbaycan respublikası xalqının şiə çoxluğu gizlədildi və azanda əşhədü ənnə Əliyyən vəliyüllah ibarəsi deyilmədi.

Əlbəttə mərasimin filmi diqqətlə nəzərdən keçirməklə Azərbaycan əhalisinin həqiqi kimliyinə qarşı məqamların bu və ya digər hissələrdə oluğunu da sadalamaq olar. Belə bir qənaətə gəlmək olar ki, Azərbaycan respublikasının Bakıda islam oyunlarını keçirməkdən məqsədi islam həmrəyliyini möhkəmləndirmək deyil, ölkənin dünyəvi sisteminə aid müxtəlif elementlərini təbliğ etmək, möhkəmləndirmək idi. Xüsusilə Səudiyyə Ərəbistanın dəstəkləyici iştirakına Bakının ehtiyacı sionizmin Bakıda multikulturalizm və laizmi himayəsi ilə Səudiyyə vahabiliyinin qəribə koalisiyası nümyiş etdirildi. Azərbaycan respublikası prezidentinin xanımı Mehriban Əliyeva (müsəlman qadın görkəmində deyildi) çıxış edərək vurğuladı ki, Azərbaycan respublikası islam dünyasını bir araya gətirmək vəzifəsini yerinə yetirdiyinə görə çox sevinir! O “açıq cəmiyyət və tolerantlıq” kimi məfhumları islama və Azərbaycana düyünlədi, qərb turizm sənayesinin Azərbaycan respublikasında təbliği üçün fürsətdən istifadə etdərək artırdı: ölkəmizin multikulturalist tarixi açıq və tolerant cəmiyyətin ən ali nümunəsidir! Biz, islam tarixi və sərvətinin bir hissəsi olduğumuz üçün fərəh hissi keçiririk… Azərbaycan odlar yurdu, həm də büllur sular diyarıdır. Göllərimiz, çaylarımız, şəlalələrimiz və analoqu olmanyan bulaqlarımız və Xəzərimiz uzun əsrlər boyu həyat mənbəyimiz olmuşdur. Müştərək islam mirasımız və həyat mənbəyimizdə əsas yeri olan su ünsürü Qafqaz dağlarından Xəzərə kimi ölkəmizin özünə məxsus gözəlliyinin mühüm hissəsidir….Azərbaycan iki ili bundan əvvəl birinci Avropa oyunları çərçivəsində Avropa qitəsini bir yerə toplayaraq tarix yaratdı! Indi isə biz, dörd qitədəki islam dünyasını Bakıda IV islam həmrəyliyi oyunları çərçivəsində bir-birinə qovuşdururuq. Bu mərasimdə islam əməkdaşlıq təşkilatının səudiyyəli baş katibi Yusif Əl-Əsimin təşkilatın 2016-cı il İstanbul zirvə görüşünün qərarlarına işarə edərək dedi: IV islam həmrəyliyi oyunlarının Bakıda keçirilməsi Azərbaycanda 2017-ci ilin islam həmrəyliyi ili elan edilməsinə tasadüf edir ki, bu da təkcə Azərbaycanın üzv ölkələrdə gənclərin və idmanın inkişafına sadiq qalmasını deyil, eyni halda bu ölkənin multikulturalizmin və mədəniyyətlərarsı dialoqun, mədəniyyətlərarası həmrəyliyin möhkəmlənməsinin, islam dəyərləri haqqında informasiyanı idman vasitəsilə bütün dünyaya yayılmasında iştirak etdiyini göstərir! Islam adətləri və görkəmi ilə ən kiçik bağlılığı olmayan islam həmrəyliyi oyunlarının açılışı mərasiminin əvvəlində “vəhdət” adlı proqram icra edildi. Bu proqramda bir qadın oynaya oynaya əlində küzə səhnəyə gəldi. Sonra isə əlində küzə olan digər 56 qadın oynaya-oynaya ona qoşuldular. Onlar küzələrin suyunu necə deyərlər birlik teştinə tökməklə islam əməkdaşlığı təşkilatının 57 ölkəsi arasındakı birliyi nümayiş etdirdilər! Mərasimin harmoniya adlı ikinci hissəsində Mina adlı bakılı qız babası ilə səhnəyə gəldi. Və Bakının filarmoniya bağının təsvirləri nümayiş etdirildi. Bakılı qız sülh və harmoniyanı Bakının filarmoniya bağından dünyaya təklif etdi! Minanın babası ona çalağanı tarixi məlumat mənbəyi kimi təqdim edərək gələcəyi qurmaq üçün tarixin öyrənilməsini lazım bildi. Sonra “Azərbaycan uşaqlar dövlət filarmoniyasından 20 uşaq ona qoşuldu. Mərasimin “yeganə olmaq” proqramında Mina Bakıdan çalağanla dünyanın digər nöqtələrinə səfər etdi. Simürğ cücəsinin yumurtadan çıxmasına yardım etdi. Simürğ isə lələklərindən birini Minaya verdi ki, müşkülə düşəndə onu yandırsın və sehramiz dostu köməyinə gəlsin. Sonra 20 sənətkar məşəlçi odlu Buta cığasını yaratdılar. Mərasimin davamında məşhur xanəndə Alim Qasımovun azan səsi Minanı Heydər məscidinə çəkdi (Azərbaycan respublikası dövləti “dini dəyərlər və multikulturalizm mərkəzi” olaraq inşa etmişdir). Mərasimin bu hissəsində yüzlərlə dindar əlində fənər Heydər məscidinə doğru hərəkət etməkdə idilər. Bu hissə Bakının IV islam həmrəyliyi oyunlarında “əqidə” adlanmışdı. Rəsmi Azərtac agentliyinin raportuna əsasən açılış mərasiminin filmi Azərbaycan respublikasında, Avstraliyada və Filippində çəkilmişdir. Mərasimin digər hissəsində Antonio Kurniş və Daniel Hisin əsəri olan “written in the stars” mahnısı səsləndirildi. Sonra Minanın tarixə səfəri başlandı. Bu hissədə Bakı özünün mədəni sərvəti adlandırdığı musiqi alətlərini, yenə Bakı öz mədəni irsi adlandırdığı xalça, memarlıq, Ədəbiyyat və şairləri Azərbaycan respublikasının tarix dərsliklərində olduğu kimi təqdim olundu. Sonra Azərbaycan dövlət rəqs ansamblından 24 nəfər rəqs edən ulduz naxışlı geyimlərlə islam atributu olaraq!! Səhnəyə gəldilər. Azərbaycan dövlət rəqs ansamblı da öz rəqslərilə islam dünyasının inkişaf etdirdiyi dirnaqarası elm sahələrini nümayiş etdirdilər. Gözlənilmədən tufan qopdu və hər şeyi aradan apardı! Mina yolunu itirdi və qorxu-dəhşət onu bürüdü. Simürğün lələyi onun dadına çatdı və onu bu qorxulu fəzadan xəlas edib ulduzlara apardı. Nümayişin bu hissəsində Mina babsı verdiyi çalağanla Bakının üzərində pərvaz etdi. Tarixi abidələrin, mədəni və idman binaları və əyləncə mərkəzlərinin üzərindən sovuşaraq Bakının filarmoniya bağına qayıtdı. Beləliklə sülh səfəri Bakının rəqs və oxuma mərkəzində yekunlaşdı! Buna görədir ki, Azərbaycan respublikasının prezidenti İlham Əliyev “Azərbaycan respublikası islamofobiyaya qarşı mübarizədə mühüm rol oynayır” və “Azərbaycan respublikası islam həmrəyliyinə böyük bir töhfə vermişdir”-deyə vurğulayır.

Əlbəttə bu nümayişlərlə yanaşı islam partiyasının imam Zamanın miladının xalq tərəfindən Bakıda bayram kimi qeyd edilməsinin qarşısını almaq, Nardaranda və digər yerlərdə dövlət qüvvələrinin yürüşündən narahatlıqlarını bildirmək üçün Hüseyn əzadarlığında iştirak edən dindarların və din xadimlərinin məhkəməsi, şiələrə qarşı tətbiq edilən məhdudluqlar, o cümlədən Məhərrəm və Ramazan aylarında həttə sovet hakimiyyəti dövründə islam atributlarından istifadə etmə güzəştinə xitam verilməsi Azərbaycan respublikası dövlətinin multikulturalizm və islam həmrəyli simasının həqiqətlərini nümayiş etdirir.

 

islam həmrəyliyi bayramı laizm, sionizm və Səudiyyə vahabiliyi tərzində keçirilmişdir
“Ərdəbil Məhde Təşəyyo”
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10/16/2017 1:00:27 PM
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


Post a comment Related content

Send
دانلود آهنگ
SiteMap