header

 Nifrətin yaranmasında milliyyətçilik düşüncəsinin gücü

Mərdxayı elyahu adlı bir ,xaxam(yəhudilərdə baş kahin),israilin keçmiş böyük xaxamı,israil hökmətinə əmr edir ki bir yəhudinin qanı töküldüyü vaxt,gərəkdirki onun üçün bir yəhudi şəhərciyi inşa edilsin.təcüblı məqam ondan ibarətdirki deyir biz yəhudilərin gumara adlı bir fiqh kitabımız varkı bu kitabda yazılıb, qeyr yəhudi israil xalqından gümüş borc alsa qaytaran vaxt qızıl qaytarmalıdır,cünki bu üstün etnikdir və bu fiqhi və hüqüqi hökmü o fiqhi kitaba əsasən oxuyurlarki yəhudi qanın bir damlası min ərəb qanından üstündür,hal hazırda dünya belədir.

 Ön söz

Oxuculara təqdim olunan bu yazı həzrət ayətüllah seyyid həsən amilin 87,1,27 tarixində etdiyi çıxışa istinadən, ərdəbil məhde təşəyyo müəssisəsi vasitəsilə nəşr olunur,ümidki o böyük insanın sözləri hidayət və həqiqət yolumuzu işıqlandırmış olsun.

Mübahisəni nifrət və təsübkeşlik yaradan məfkurələr mövzusunda başladıq.bunlar bəşər təhlükəsizliyinihədəfə alıblar, milliyyətçilik düşüncəsi qədər çox az bir düşüncə tapılarkı bu qədər insan övladları arasında nifrət yaratsın.

Bu düşuncə nə vaxt islam mədəniyyəti əhatəsinə daxil olub?çox ağrılı,çox qəmlidir.islam dünyasında tarixin hər bir dönəmində,belə bir düşüncənin ayaq tutub yeribsə,müsəlman etniklər arasında nifrət və bədbinlik yaradıb.qətiyətlə demək olar ki əgər belə bir düşüncə islam mədəniyyəti sahəsində yaranmasaydı bizim durumumuz hazırki durum olmazdı.bizim  bu hazırki vəziyətimiz o dərin nifrət və haçalanmalardandır ki islam dünyasını parça parça etdi.

Nasionalizm düşüncəsinin gücü nifrət yaratmaqda fövqöladədir.onun oxşarın ötən həftə ozünüz gördünüz.bir nümünısin israildə bir yəhudi xaxam dilə gətirdi,birisinidə bir azərbaycanlı şəxsiyyət telekanalların birində söylədi.mən buna inanıram kibu iki ifadə hər ikisi bəşəriyyətə ihanətdir.birincisini yəhudi xaxam dilə gətirdi ki yəhudi qanının bir damlası min ərəbin qanəndan üstündür.mərdxayı elyahu adlı bir yəhudi xaxam,israilin keçmiş böyük xaxamı ,israil hökmötinə əmr edirki nə zaman bir yəhudi qanı tökülsə onun üçün bir yəhudi şəhərciyi inşa etdirmək lazımdır,maraqlı məqam bundan ibarətdirki deyir biz yəhudilərin gumara adlı bir kitabımız varki bu kitabda yazılır, əgər qeyri yəhud,israil xalqından gümüş borc alsa qaytaranda qızıl qaytarmalıdır çünki bu üstün xalqdır və bu fiqhi və hüqüqi hökmü o fiqhi kitaba əsasən çıxarırlarkı yəhudi qanının bir damlası min ərəbin qanından üstün və dəyərlidir,dünya hazırda belə olubdur,bunlar haqqında artıq mubahisə etmək lazımdır.

Ikinci məqamı azərbaycan respubliksı rəsmilərindən biri qeyd etdilər.bəzi sözlərki insan deməyə utanır.sözlərində kifayət qədər quran və islama ihanət edibdir,din və ruhaniyyətə ihanət edibdir.milliyyətçiligi ifratçılığla izləyən bir telekanalla müsahibə edərək qurana irad tutub və deyibdirki quranki deyir insanlar adəmdən yaranıb,adamda torpaqdan yaranıb, bəs hamı bərabərdirlər.belə deyil və quranın sözü elm baxımından səhvdir çünkii insalar eyni cür yaranmayıblar(ey o kimsələrki təəsübünüz var sizi allaha and verirəm təəsübü qırağa qoyun və azadlığla qulaq asın bütün bu sözlər türkiyədə deyilir və bunların ağzına qoyulur)deyir xalqlar eyni cür düzəlməyiblər bəlkə bizim xalqımız özəl düzəldilib.

Sizin xalqınz(etnikiniz)necə yaradılıb sualını verdikdə ,deyirelm sübut edibdirki bizim etnik özəldir.beləki göydən suya işıq saçıb,su hamilə olub və sudan oğuz düzəlib,oğuzuda yel yavaş yavaş bir ağac kölgəsinə hellədib və beləliklə bizm etnik düzəlib yni türk etniki,nəticə etibarilə elm süburt edir bizm etnik yer etniklərindən deyil bəlkə səmavi nejaddır(etnikdir).biz səmalarda tanrının hüzurundaydıq oradan yerə enmişik lakin bizə səmavi türk deyirlər .yer üzündə yalnız və yalnız bizə allahın əsgərləri deyirlər.

Bunun mənası nədir,mənası budur ki allahda ayrıseçkiligə məruz qalıb,tanrıda insanı yaradanda katiqoriyallşdırıb.müsibət burasındadır ki həmin təlimləri məktəblərdə uşaqlara öyrədirlər.oda   təvəqölə böyük bir imtiyaz hesab olunur ,qəribə və dəhşətli bir təəsüblə ki səbəb olur başqa xalqlara nifrət gözüilə baxsınlar və beləliklə dünyaya od vurulacaq.dünyanın hansı bir quldur və özbaşına insanları belə bir düşncədən xoşu gəlməz,bunlar həmin məsləni istəyirlər.

Sözlərinin başqa bir hissəsi təəcüb doğurandər,deyirlər necəki biz özümüz fərqliyik ,etnik və torpağımızda fərqilidir,ona görəki allah hər xalqın torpaq payını pylayanda,hər bir xalqın payını verdikdənn sonra bizə nöbə çatanda dedi,sizə özəl torpaq verməliyəm,nə etdi,oz payın bizə verdi,bizim torpağımız allahın payıdır buna görə dünyada təkcə bizim torpağımız müqəddəsdir.

Bu sözlərin fəlsəfəsi nədir?bu sözlər cox marağlı sözlərdir niyə bunlar bu metoda üz gətirirlər ,nə etmək istəyirlər.bu bir düşüncənin bağlı dalana dirənməsi deməkdirki həqiqi motivlərlə meydana gələ bilmədiyi üçün belə bir yuxuları görürlər.

Deyir bizim torpağımız müqəddəsdir,vay olsun o xalqın halına ki onun müdafiyəçisi beldir.sənin torpağın müqəddəsdirsə bəs niyə onu iki əlli erməniyə təqdim etdin,əgər sənin torpağın allahın paydır və sən allahın əsgərisən və məğlub olubsan bəs allahın abrın tökdün.qeyd edək ki azərbaycan xalqının hesabi bunlardan ayrıdır.müsəlmanların hesabı ayrıdır.əgər iş müsəlmanların əlində olsa,təqlid mərcələrin fitvasi iləqarabağ torpağı bir neçə gün ərzində ermənilərdən təmizlənər.lakin abş bunu istəmir ,hazırda dünyaa bu düşüncə ilə idarə olunur.

O xaxam bu sözü dilə gətircək amerikada praktiki olaraq onu icra edir.hazırda abş bu düşüncənin peyk kanallarına gətirlməsinə marq göstərir.ona görəki dünyanın böyük oğruları bu düşüncə ilə dünya xlqlarını səhvə salır və dünyani qarət edirlər.hazırda abş dünyanı etnik ayrıseçkiligi üzərində idarə edir.qazanın bir miliyon yarım əhalisinin tədricən olümünü istəyir lakin istəmir bir israil əsgərinin qanı axıdılsın.

Nelson mandellanın adını terrorçular siyahsına daxil edib niyə,ona görəki cənubi afrikada aparteyd əleyhinə( ağ dərililəri qara dərililərdən üstün bilən düşüncə)mubarizə aparırdı.

Çox marağlıdır mandellanın həyat yoldaşı kanadaya getmək istəyəndə,onu,mandelanın aparteydlə mübarizə aparmasına  görə oraya daxil olmağa icazə vermədilər,bu elə bir haldadırki,kanada ölkəsi idiya edirki iranda insan haqları pozolur və buna görə irad tutur.

Ağ dərili qara dərilidən üstündürmu?(sizi and verirəm allaha bu düşüncələri islamın işıqlı düşüncələri ilə müqayisə edin)

Islamın əziz peğəmbəri buyurmuşlar,darağın dişləri bir sırada olduğu kimi insanlarda bir sırada və bir birləri ilə bərabərdirlər.

Biri deyə mən ağam birisə deyə mən qrayam,biri deyə mən sarıyam ,başqa birisi deyə mən ariyayiyəm,başqa birisi deyə mən şumeriyəm,bütün bunlar özbaşına sözlərdir.belə bir məfkurələrin yayıldığı təqdirdə daş daşın üstündə qalmaz.nə işıqlı buyuruqdur.bu hədisin gözəlliyinə diqqət yetirin ki bizim din buyurur bütün bəşər allahın ayləsidir.allah bu ailənin büyügüdür.ilahi bu ailədə kimə daha çox hörmət edirsən?hamiya bir gözlə baxırsan?deyir yox.allah buyurur :mənimdə müəyyən bir insanlara xas inayətim var.onlar kimlərdirlər?

Allah dərgahında hamıdan gözəl o kimsədirki camata çox qulluq edir,dərdlilərin əlindn tutur.

Özünü insamların rahatlıği üçün nə qədər fəda edibsən.allah buyurur mən bunların müştərisiyəm.buna deyərlər peyğmbərlərin sözü,inşallah böyük yaradan bizi bu məarifdən uzaq salmasın.

Bizim əsas söhbətimiz budurki nasiyonalizm məfkurəsi tarixin hansı bir dönəmində islami təfəkkurə daxil olub.ilk olaraq peyğəmbərdən sonra ərəbin üstünlük düşüncəsi özünü göstərdi və bütün sosiyal münasibətlərdə ərəbin qeyri ərəbə üstünlüyü məsləsini təsdiqlədilər.qeyd etmək lazımdır qeyri ərəbdə bu məslə qarşısında sakit oturmadı və müqavimət göstərdi.

Islama daxil olan ikinci miliyyətçilik cəryanı şoəybiyyun adlanır.şoəybiyyun bir sıraydilarki islam dünyasındaərəblərə qarşı dayandılar.etiraz etdilərki siz bizi niyə təhqir edirsinz.niyə bizi alçaq sayırsınız,niyə bizim sosiyal hüququmuzu inkar edirsiniz.bunun nəticəsi olaraq islam dünyasında qarşı durma yarandı və hökümətlər bundan istifadə etdilər.

 məmun əbbası öz sarayında şoəybiyyuna imkan verdiki onlar ərəb əleyhinə kitab yazsınlar ona görəki öz maraqları istiqamətindəydi.

Allah islam ümmətini hər zaman agah və ayıq saxlasın.
Mərdxayı elyahu adlı bir ,xaxam(yəhudilərdə baş kahin),israilin keçmiş böyük xaxamı,israil hökmətinə əmr edir ki bir yəhudinin qanı töküldüyü vaxt,gərəkdirki onun üçün bir yəhudi şəhərciyi inşa edilsin.təcüblı məqam ondan ibarətdirki deyir biz yəhudilərin gumara adlı bir fiqh kitabımız varkı bu kitabda yazılıb, qeyr yəhudi israil xalqından gümüş borc alsa qaytaran vaxt qızıl qaytarmalıdır,cünki bu üstün etnikdir və bu fiqhi və hüqüqi hökmü o fiqhi kitaba əsasən oxuyurlarki yəhudi qanın bir damlası min ərəb qanından üstündür,hal hazırda dünya belədir.
“Ərdəbil Məhde Təşəyyo”
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10/16/2017 12:59:31 PM
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


Post a comment Related content

Send
دانلود آهنگ
SiteMap