header

 Əxlaqsızlıq insanı ruzi-bərəkətdən məhrum edər

 


Ərdəbil Məhde Təşəyyo -  İslam dini həyatımızın hər bir sahəsi üçün müəyyən qanunlar və qaydalar təyin etmişdir ki, əgər onlara əməl etsək, həyatımız xoşbəxt və rifah içində olar. Əks halda həm itaətsizlik etmiş olarıq və həm də İlahi əzaba düçar olarıq. Zina da bu kimi rəzil əməllərdən biridir ki, həm fərdə və həm də cəmiyyətə böyük ziyanlar vurur. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Zina bais olar ki, abad və yaşıl torpaqlar qurusun”. (Tebyan)
Həzrət Peyğəmbərdən (s) gələn hədisdə oxuyuruq: “…Zinanın 6 nəticəsi olar. Onların üçü bu dünyada və üçü isə axirətdə olar. Dünya nəticələri budur ki, abırı gedər, ölümü tələsdirər, ruzini aradan aparar. Axirət nəticələri ibarətdir: dəqiq və çətin hesab, Rəhman Allahın qəzəbi, atəşdə cavidan qalmaq”.
İmam Rza (ə) buyurur: “O şey ki, günahı qətldən də mənim üçün artıqdır və bəlası daha çirkindir, zinadır. Belə ki, qatil məqtulu öldürən zaman onu öldürməkdən başqa fəsad törətməz. Zina isə nəsli Qiyamətə qədər fasid edər və haramları halal edər”.
“Belə deyildir (Bizim ayələrimiz əfsanə deyil), əslində onların qəlblərini qazandıqları (günahlar) paslandırmışdır”. (“Mutəffifin” 14).
Bir şey paslanan zaman adətən onun əvvəlki parlaqlığı və gözəlliyi aradan gedər. Zina da ürəyi elə paslandırar ki, əvvəlki təravətinin qayıtması mümkün olmaz.

Zinanın gətirdiyi dünya bəlaları:
Həyatı bərəkətsiz olar. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Zina hər evə getsə, bərəkət ora daxil olmaz”.

Zahiri nuraniliyi gedər. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Zina simanın nuraniliyini aradan aparar”.

İman ruhu gedər. İmam Baqir (ə) buyurur: “O zaman ki, insan zina edər, iman ruhu ürəyindən çıxar”.

Dinsiz olar. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Zina dinin məhv olmasına səbəb olar”.

İlahi qəzəbə düçar olar. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Zina İlahi qəzəbə bais olar”.

Dua qəbul olmaz. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Allah Həzrət Musaya (ə) vəhy edir ki, zina etməyin, əks halda İlahi nuru sizdən gizlədərəm. İlahi rəhmət qapıları sizin dualarınızla açılmaz”.

Yoxsulluq. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Zina yoxsulluğa və ruzinin kəsilməsinə səbəb olar”.

Abırsızlıq. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Zina abırsızlığa səbəb olar”.

Qətl və cinayət. İmam Rza (ə) buyurur: “Allahın zinanı haram etdiyi fəsadlardan, o cümlədən: qətl, qan tökülməsi, nəcabətin aradan getməsi, varislərin fəsadı, uşaq tərbiyəsinin tərk edilməsidir”.

Yer nalə çəkər. İmam Baqir (ə) buyurur: “Zinadan sonra alınan qüsla görə yer İlahi dərgaha nalə edər”.

Zəlzələ. İmam Sadiq (ə) buyurur: “O zaman ki, zinakarlıq zahiri əməl olar, zəlzələ artar”.

Tez ölüm. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Zina tez və ani ölümə səbəb olar”.

Zinanın gətirdiyi axirət bəlaları:

Hesab çətin olar. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Zinanın axirət təsirlərindən biri – hesabın çətin olmasıdır”.

Zinakar İlahi diqqətdən məhrum olar. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “O qoca ki, zina edər, Qiyamət günü Allah ona xitab etməz, günahdan pak etməz və ona nəzər salmaz”.

Ağrılı əzab. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim müsəlman, yəhudi, xristian, zərdüşt və ya azad kənizlə zina edər, sonra tövbə etməzsə bu işinə davam edərək ölərsə, Allah qəbrinə 300 min pəncərə açar ki, hər birindən ilanlar, əqrəblər, atəş qəbrə hücum edər. O, bu cür Qiyamətə qədər yanar. O zaman ki, qəbirdən qalxar pis və üfunətli iyinə görə məhşər əhli əzabda olar”.(deyerler)

“Ərdəbil Məhde Təşəyyo”
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10/16/2017 12:59:31 PM
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


Post a comment Related content

Send
دانلود آهنگ
SiteMap