header

 “Hər kəs Allahı gördüyü qədər yaşamış hesab olunur” - Video

Hər kəs Allahı gördüyü qədər yaşamış hesab olunur. Həyatda O, olarsa məna kəsb edər. İnsan Allahsız həyatda ölü kimidir.

Həyat, dirilik və yaşayışda Allah olarsa məna kəsb edər. Allah olmazsa bu həyat və orada qurub, quraşdırılan ev-eşik  və ailə də hörmüçək toru qədər zəif olar. Allaha bağlı olmayan həyat ölüm deməkdir. Dirilik və əbədiyyət yalnız ona məxsus olduğu kimi yalnız onun həqiqi bəndələri də ona bağlı olaraq "diri" qala bilərlər. Quranda buyurulur ki hər kim bir şəxsi diriltsə elə bil dünyanı dirildib və hər kim bir nəfəri öldürsə elə bir dünyanı öldürüb. Bir çox müfəssirlər burada diriliyi hidayət olmaq və ölümün isə imandan çıxmaq anlamında olduğunu deyirlər. Quranda və hədisdə bir çox yerlərdə dirilik iman, ölüm isə imansızlıqla paralel tutulur. Həqiqi dirilik yalnız Allaha bağlılıq, Allahsızlıq isə ölüm deməkdir.

 

Tanınmış əxlaq ustadı və xətib şeyx Əli Füruğinin bu haqda çıxışını təqdim edirik:

Hər kəs Allahı gördüyü qədər yaşamış hesab olunur. Həyatda O, olarsa məna kəsb edər. İnsan Allahsız həyatda ölü kimidir.
“Ərdəbil Məhde Təşəyyo”
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10/16/2017 1:00:21 PM
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


Post a comment Related content

Send
SiteMap