header

 Azərbaycan respublikası ilə sionist rejimin yaxınlaşması, Bakının təcrid olunma təhlükəsi

Azərbaycan respublikası ilə sionist rejimi arasında hər hansı bir əlaqənin yaranması bu ölkə üçün istənilməz nəticələr verəcəkdir

Azərbaycan respublikasının da aid olduğu regionun geostrateji vəziyyəti Bakı rəhbərlərinin daha ayıq və daha funksional siyasət aparmasının əhəmiyyətini aydın göstərməkdədir. İran islam respublikasının regionda effektiv və qüdrətli çıxışı, onun mütərəqqi və anti-imperialist mövqeyi bu ölkələrin bədxahların və müstəmləkəçilərin qarşısında müqavimət göstərmələrinə əlverişli şərait yaratmışdır. Bunların içində Azərbaycan respublikası İranın şimal qonşusu tarixi, mədəni, sosial və iqtisadi ortaqlığı ilə regionun siyasi-iqtisadi müstəqilliyində özəl yeri vardır. Keçmiş SSRİ dağıldıqdan və Azərbaycan respublikası müstəqilliyə qovuşduqdan sonra bu yeni ölkənin əsas tələbatı və İranla dini, mədəni və tarixi yaxınlığı respublikanın rəsmilərini İranla yaxın və dostluq münasibətdə olmağa vadar etmişdi. Əlbəttə İran-Rusiya arasındakı möhkəm əlaqələr iki ölkəni bir-birinə daha da yaxınlaşdırırdı. Azərbaycan belə bir imkanı əldə edirdi ki, regionun iki effektiv qüdrətinin yanında Qafqazla islam ölkələri arasında əlaqədə xeyirli rol oynasın. Azərbaycan respublikasının qərb qonşusu, yəni Ermənistanla ixtilafı səbəb oldu ki, bu ölkə hər hansı bir təhlükəsizlik riskinə qarşı mübarizə aparmaq üçün iki region arasındakı tranzit rolunu diş və dirnaqla qoruyub saxlamalı olsun. Lakin son günlərdə sionist rejimin baş naziri Netanyahunun bu ölkəyə səfəri xəbərinin yayılması Bakı başçılarının əsassız anvanturasının müəyyən cəhətlərini nümayiş etdirdi. Son illər ərzində regiona hakim olan həssas və böhran şəraitindən istifadə edən sionist rejimi regional və beynəlxalq səviyyələrdə dəsisələrə başlamışdır. Regionda və xüsusilə də islam ölkələrində işğal və qarışdırmadan başqa məqsəd güdməyən vandal rejim böhranlar yaratmaq, islam ölkələri arasında ixtilaflar törətmək və Səudiyyə Ərəbistanı kimi bəzi islam ölkələrinin bəsirətsizliyi nəticəsində müharibələr yaratmaq, vəziyyətdən istifadə edərək nüfuz etməkdə dahada cəsarətli olmuşdur. İran islam respublikasının ayıq siyasəti nəticəsində özünü region əhalisinin blokadasında görən sionist rejimi öz fikrincə İranın Azərbaycan respublikası kimi qonşularına yaxınlaşmaqla müsəlman ölkələr arasında daha çox ixtilaf salmağa çalışır ki, blokadadan irəli gələn təzyiqi səngitsin. Özünün saxtalaşdırdığı sərhədlərdə işğalçılığı və cinayəti davam etdirən qəsbkar rejim bu dəfə rolunu qloballaşdırmaq istəyir. Təəssüf ki, bəzi islam ölkələrinin qafilliyindən istifadə edərək islam dünyasında çat yaratmaq üçün ikili siyasətini aparmağa nail olmuşdur. Lakin ən əhəmiyyətlisi bu əsas cəhətə diqqət etməkdir ki, Azərbaycan respublikası ilə sionist rejim arasında hər hansı bir əlaqənin yaranması İranın şimal qonşusu üçün xoşagəlməz nəticələr verəcəkdir. Qabaqca işarə etdiyimiz kimi İran və Rusiya arasında tranzit dəhliz olan Azərbaycan respublikası daha doğrusu islam ölkələri ilə Qafqaz arasında körpü hesab olunur. Buna görə də müsəlmanların barışmaz düşməni ilə yaxın əlaqədə olması bu avanturist respublikanı islam ictimaiyyətindən təcrid olmağa sövq etdirir ki, bunun da cübranı Bakı üçün elə də asan olmayacaqdır. Müharibə və münaqişədən xəsarət görən bu ölkə siyasi və iqtisadi cəhətdən təcrid olunduğu təqdirdə regionda daha böyük strateji böhranlar yarana bilər. Ötəri və tərəfsiz bir baxışla asanlıqla mühüm bir incəliyi başa düşmək olar ki, qəbul etdirilmiş yaranın yeganə sağalma yolu başçısı mənfəət axtaran və təfriqə törədən sionist remi deyil, İran islam respublikası olan regionun sarsılmaz müqavimət cəbhəsinə qoşulmaqdır. Işğalçı sionist rejimə yaxınlaşmanın nəticəsini bəzi aldanmış islam ölkələrində asanlıqla görmək olar. Bu ölkələr onların hiləgər təbəssümlərinə uymuş və hələ də qəflət yuxusundadırlar. Azərbaycan respublikasının məsulları region ğlkələrinin cərgələnməsinə dəqiq baxmaqla sionistlərlə əlaqənin perspektivlərini görə bilər və bu rejimlə yaxın əlaqədə olmağın istənilməz nəticələrini araya bilərlər.

Azərbaycan respublikası ilə sionist rejimi arasında hər hansı bir əlaqənin yaranması bu ölkə üçün istənilməz nəticələr verəcəkdir
“Ərdəbil Məhde Təşəyyo”
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10/16/2017 1:00:20 PM
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


Post a comment Related content

Send
SiteMap