header

 FƏHLƏNİN PULUNU VERMƏMƏK - BAĞIŞLANMAYAN GÜNAHLARDANDIR

“Və Mədyən (camaatına) onların (qan və ya qəbilə) qardaşları Şüeybi (göndərdik).

O dedi: "Ey mənim qövmüm, tək olan Allaha ibadət edin ki, sizin üçün Ondan başqa bir tanrı yoxdur. Ölçünü və çəkini əskiltməyin. Doğrudan da mən sizi xoşluq (və nemət bolluğu) içərisində görürəm və mən sizin üçün (malları əskik verdiyinizə görə) hər şeyi əhatə edən və həlakət gətirən günün əzabından qorxuram".

"Və ey mənim qövmüm, ölçünü və çəkini tam və ədalətlə verin və(bütün çəkilən və ölçülən şeylərdə haqlarını əda edərkən) camaatın mallarını əskik verməyin və yer üzündə fəsad törədən kimi gəzməyin!”. (“Hud” 84- 85).

Təbərsi bu ayə haqqında buyurur: “İnsanların malına və işinə az qiymət vermək iki cür həyata keçər: xam məhsullar, o cümlədən insanların mədənlərdən, tarlalardan, bağlardan əziyyətlə əldə etdikləri məhsul fabriklərə və ticarət obyeklərinə təqdim olunur. Ticarətçilər də xüsusi mexanizmlə onların gəlirinin həqiqi dəyərini verməzlər. Bu, başqlarının işini istismar etmək deməkdir. Onların haqqını görməməzliyə vurmaq isə böyük ədalətsizlikdir.

O birisi isə budur ki, əkinçinin və fəhlənin pulu lazım olan qədər verilməz. Ticarətçilər onların əmək haqqını kəsərlər. Bu yolla onları istismar etmiş olarlar. Ticarətçilər də bu yolla qazanc əldə edir və sərmayələrini artırarlar. Bu qədər əkinçi və fəhlə dəstəsinin sayəsində daha zəngin olarlar. Bu zaman da ədalət aradan gedər. Cəmiyyətin iqtisadi tarazlığı pozular”.

İmam Əli (ə) buyurur: “Ədalət heç bir zaman bərqərar ola bilməz, məgər o halda ki, (istismar sistemi) insanların (işinə və malına) az qiymət vermək aradan gedər”.

Əziz Peyğəmbərimiz (s) həyatının son günlərində bir neçə mühüm nöqtəyə toxunmuşdu. O cümlədən:

1. Əkinçilərə zülm olunmasın. Əmək haqları haqqı və ədaləti ilə ödənsin.

2. İqtisadi vasitə əlləri qət olunsun. O kəslər ki, torpağı kirayə edirlər və heç bir iş görmədən onu daha baha qiymətə kirayə verirlər.

3. Fəhlələr heç bir işə məcbur olunmasınlar.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Böyük Allah hər bir günahı bağışlayar, məgər o kəsin günahını ki, din ixtira edər, ya o kəs ki, fəhlənin pulunu ödəməz, ya o kəs ki, azad insanı başqasına satar”.

Bu nurani hədisdən göründüyü kimi Allahın bağışlamadığı böyük günahlardan biri də istismardır. İstismar iki cür olur: aşkar şəkildə güc hesabına insanlar hansısa bir işə məcbur edilirlər. Tarixdə bu kimi hallara çox rast gəlmək olar. Saray və uca evləri tikən zaman bu işi görərdilər.

Biri də budur ki, fabrik sahibləri xüsusi proqram quraraq fəhlələrin əmək haqqını aşağı salar. İşə qəbul etdiyi insanların həqiqi əmək haqqını verməz. İnsanlar çarəsiz qaldıqları üçün belə yerlərdə işləyirlər ki, gündəlik ehtiyaclarını təmin edə bilsinlər. Burada istismar aşkar şəkildə olmasa da, lakin əslində bu iş də istismardır.

Ona görə də deyə bilərik ki, cəmiyyətdəki iqtisadi balansı pozan istismar kimi əməllər - Allah yanında bağışlanmayan günahdır. 

“Və Mədyən (camaatına) onların (qan və ya qəbilə) qardaşları Şüeybi (göndərdik).
“Ərdəbil Məhde Təşəyyo”
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10/16/2017 12:59:44 PM
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


Post a comment Related content

Send
SiteMap