header

 8-ci imamın mövludu dini mərasimlərlə qeyd olunur

 8-ci imamın mövludu dini mərasimlərlə qeyd olunur

Bu gün dünya müsəlmanlarının səkkizinci İmamı Həzrət Rzanın (ə) mövlud günüdür.

Tashaio.com-ın məlumatına əsasən, Əli ibn Musa hicri 148-ci il ziqədə ayının on birinci günü Mədinə şəhərində anadan olmuşdur. Onun alicənab atası Musa ibn Cəfər, əziz anası isə hikmət, iman və təqva baxımından ən görkəmli qadınlardan biri olan Nəcmə adlanırdı. Onun künyəsi Əbülhəsən və ən məşhur ləqəbi Rzadır. Əli ibn Musa şiələrin səkkizinci imamıdır ki, hicri 183-cü ildə Musa ibn Cəfərin vəfatından sonra şiələrin rəhbəri olmuş və İslamın zəngin mədəniyyətini inkişaf etdirməyə çalışmışdır.

İmam Rzanın davranışı və şəxsiyyəti elə idi ki, həmişə hikmətlə danışır, müsəlmanların elm və hidayət yolunda addımlayırdı. O, dost və düşməni özünə cəlb edən dahi olaraq fövqəladə bir əxlaqa malik idi.

Əli ibn Musa ər-Rza Cəfər ibn Məhəmmədin dövründə zirvəyə çatan, çoxlu elmi və hədis resursları toplanmış Mədinənin hədis məktəbini davam etdirmiş, həm də bir çox görkəmli tələbələr yetişdirmişdir.

Əli ibn Musanın dövründə müxtəlif məzhəblər arasında çoxlu debatlar, mübahisələr və fikri ixtilaflar olurdu və onun tələbələri müxaliflərlə mübahisə etmək üçün hədislərdən, eləcə də teoloji təcrübələrindən və əqli güclərindən istifadə edirdilər. Əli ibn Musanın müxaliflərlə şəxsi mübahisələri və debatlarına dair tarixi kitablarda qeyd olunan çoxsaylı nümunələr də vardır.

Əli ibn Musanın həyatında çoxlu eniş-yoxuşlar olur. Onun siyasi və ictimai həyatı Abbasi xəlifələrindən olan Harun ər-Rəşidin, Əminin xilafətinin və Məmunun xilafətinin davam etdiyi dövrə təsadüf edir. Onun ardıcılları xüsusi siyasi və sosial vəziyyətə malik idilər.

Abbasi xəlifəsi Məmun hakimiyyətə gəldikdən sonra Əli ibn Musaya məktub yazıb onun Xorasana gəlməsini xahiş etdi, lakin o həzrət bundan imtina edirdi. Nəhayət Məmunun çoxlu israrından sonra Əli ibn Musa nədənsə onun xahişini qəbul edib Mədinədən İrana tərəf yola düşdü və şərəfli ömrünün sonuna qədər İranda qaldı.

Bu gün dünya müsəlmanlarının səkkizinci İmamı Həzrət Rzanın (ə) mövlud günüdür.
admin
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 06-11-2022
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


Post a comment Related content

Send
دانلود آهنگ
SiteMap