header

 "Səhifeyi-Səccadiyyə"nin 7-ci duasının ərəbi mətni, oxunuşu və tərcüməsi

 "Səhifeyi-Səccadiyyə"nin 7-ci duasının ərəbi mətni, oxunuşu və tərcüməsi

"Səhifeyi-Səccadiyyə"nin 7-ci duasının ərəbi mətni, oxunuşu və tərcüməsi

Önəmli bir məsələdən, bəla və çətinlikdən qüssələndikdə İmam Səccadın (ə) etdiyi dua:


يَا مَنْ تُحَلُّ بِهِ عُقَدُ الْمَكَارِهِ وَ يَا مَنْ يُفْثَأُ بِهِ حَدُّ الشَّدَائِدِ وَ يَا مَنْ يُلْتَمَسُ مِنْهُ المَخْرَجُ إِلَى رَوْحِ الْفَرَجِ ذَلَّتْ لِقُدْرَتِكَ الصِّعَابُ وَ تَسَبَّبَتْ بِلُطْفِكَ الْأَسْبَابُ وَ جَرَى بِقُدْرَتِكَ الْقَضَاءُ وَ مَضَتْ عَلَى إِرَادَتِكَ الْأَشْيَاءُ فَهِيَ بِمَشِيَّتِكَ دُونَ قَوْلِكَ مُؤْتَمِرَةٌ وَ بِإِرَادَتِكَ دُونَ نَهْيِكَ مُنْزَجِرَةٌ أَنْتَ الْمَدْعُوُّ لِلْمُهِمَّاتِ وَ أَنْتَ الْمَفْزَعُ فِي الْمُلِمَّاتِ لا يَنْدَفِعُ مِنْهَا إِلا مَا دَفَعْتَ وَ لا يَنْكَشِفُ مِنْهَا إِلا مَا كَشَفْتَ وَ قَدْ نَزَلَ بِي يَا رَبِّ مَا قَدْ تَكَأَّدَنِي ثِقْلُهُ وَ أَلَمَّ بِي مَا قَدْ بَهَظَنِي حَمْلُهُ وَ بِقُدْرَتِكَ أَوْرَدْتَهُ عَلَيَّ وَ بِسُلْطَانِكَ وَجَّهْتَهُ إِلَيَّ فَلا مُصْدِرَ لِمَا أَوْرَدْتَ وَ لا صَارِفَ لِمَا وَجَّهْتَ وَ لا فَاتِحَ لِمَا أَغْلَقْتَ وَ لا مُغْلِقَ لِمَا فَتَحْتَ وَ لا مُيَسِّرَ لِمَا عَسَّرْتَ وَ لا نَاصِرَ لِمَنْ خَذَلْتَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ افْتَحْ لِي يَا رَبِّ بَابَ الْفَرَجِ بِطَوْلِكَ وَ اكْسِرْ عَنِّي سُلْطَانَ الْهَمِّ بِحَوْلِكَ وَ أَنِلْنِي حُسْنَ النَّظَرِ فِيمَا شَكَوْتُ وَ أَذِقْنِي حَلاوَةَ الصُّنْعِ فِيمَا سَأَلْتُ وَ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَ فَرَجا هَنِيئا وَ اجْعَلْ لِي مِنْ عِنْدِكَ مَخْرَجا وَحِيّا وَ لا تَشْغَلْنِي بِالاهْتِمَامِ عَنْ تَعَاهُدِ فُرُوضِكَ وَ اسْتِعْمَالِ سُنَنِكَ [سُنَّتِكَ‏] فَقَدْ ضِقْتُ لِمَا نَزَلَ بِي يَا رَبِّ ذَرْعا وَ امْتَلَأْتُ بِحَمْلِ مَا حَدَثَ عَلَيَّ هَمّا وَ أَنْتَ الْقَادِرُ عَلَى كَشْفِ مَا مُنِيتُ بِهِ وَ دَفْعِ مَا وَقَعْتُ فِيهِ فَافْعَلْ بِي ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ أَسْتَوْجِبْهُ مِنْكَ يَا ذَا الْعَرْشِ الْعَظِيمِ[وَ ذَا الْمَنِّ الْكَرِيمِ فَأَنْتَ قَادِرٌ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ‏]

 

Duanın oxunuşu: 
Yəə mən tuhəllu bihi 'uqədul məkəərih, yəə mən yufsəu bihi hədduş-şədəəid, yəə mən yultəməsu minhul məxracu iləə rəuhil fərac, zəllət liqudratikəs si'əəb, və təsəbbəbət bilutfikəl əsbəəb, və cəraa biqudratikəl qazaa, və məzat 'ələə iradətikəl əşyəə, fəhiyə bi məşiyyətikə duunə qaulikə mu`təmirah, və bi iraadətikə duunə nəhyikə munzə-cirah, əntəl məd`uvvu lil muhimməət, və əntəl məfzə'u fil mulimməət, ləə yəndəfi'u minha illəə məə dəfə`tə, və ləə yənkəşifu minhəə illəə məə kəşəftə, və qad nəzələ bii yəə Rabbi məə qad təkə əddənii siqluh, və ələmmə bii məə qad bəhəzanii həmluh, və bi qudratikə əuradtəhu ələyy, və bi sultanikə vəccəhtəhu iləyy, fələə musdira liməə əuradtə və ləə saarifə liməə vəccəhtə, və ləə fəətihə liməə əğləqtə, və ləə muğliqa liməə fətəhtə, və ləə muyəssira liməə 'əssərtə, və ləə nəəsira limən xəzəltə, fə salli 'ələə Muhəmmədin və əəlih, vəftəhli yəə Rabbi bəəbəl fəraci bi taulikə, vəksir 'ənnii sultanəl həmmi bihəulik, və ənilnii husnən-nəzari fii məə şəkəutu, və əziqnii hələəvətəs-sun`i fii məə sə əltu, və həb lii min lədunkə rahmətən və fəracən həniiəə, vəc`əl lii min 'indikə məxracən və hiyyəə, və ləə təşğalnii bil ihtiməəmi 'ən tə'əəhudi furuuzik, vəsti`məəli sunənik (sunnətik), fə qad ziqtu liməə nəzələ bii yəə Rabbi zər`əə, vəmtələ`tu bihəmli məə hədəsə ələyyə həmməə, və əntəl qaadiru 'ələə kəşfi məə muniitu bih, və dəf`i məə vəqa`tu fiih, fəf`əl bii zəəlikə və in ləm əstəucibhu minkə, yəə zəl 'ərşil 'əziim (və zəl mənnil kəriim, fə əntə qaadirun yəə ərhəmər raahimiin, əəmin rabbəl 'əələmiin.)

 


Duanın tərcüməsi:
Ey çətinliklər düyününü açan! Ey çıxılmaz hallarda yol açan! Ey sıxıntıdan asayişə çıxmaq üçün çağırılan (Allah)! Çətin işlər Sənin qüdrətinlə asanlaşır, (həyatın davam etməsi üçün lazım olan) səbəblər və vasitələr Sənin lütfünlə yaranır, qəza–qədər (hadisələr) Sənin qüdrətinlə dövran edir və hər bir şey Sənin iradən əsasında meydana gəlir. Bəs, yalnız Sənsən ki, (sözlə) bir hökm vermədən hər bir şey Sənə itaət edir. Yalnız Sənsən ki, bir işi (sözlə) qadağan etmədən və təkcə iradə etməyinlə hər bir şey işdən düşür. Bütün çətinliklərdə Səni (köməyə) çağırırlar və bütün giriftarçılıqlarda Sənə pənah gətirirlər. Sən bəlanı uzaqlaşdırmasan, heç bir bəla (bizdən) uzaqlaşmaz və Sən çətinlikləri həll etməsən, heç bir çətinlik aradan qalxmaz.


Ey Rəbbim olan Allah, mənə bir bəla üz verib ki, onun ağırlığı məni kədərləndirib. Elə çətinliklərlə üzləşmişəm ki, onlara dözmək mənim üçün ağırdır. Düçar olduğum bu bəla Sənin qüdrətin, qarşılaşdığım bu çətinlik Sənin təqdirin sayəsindədir.


İlahi, Sənin düçar etdiyin giriftarçılığı heç kim aradan qaldıra və Sənin nazil etdiyini (bəlanı) heç kim geri qaytara bilməz! Düyünə saldığın (bir işi) heç kim aça bilməz və açdığın (düyünü) heç kim bağlaya bilməz! Çətinləşdirdiyin (bir işi) heç kim asanlaşdıra bilməz və zəlil etdiyin kəsə heç kim köməklik göstərə bilməz!


Muhəmməd (s) və onun Əhli-Beytinə (ə) salavat göndər və ey Rəbbim, rəhmətinlə asayiş qapısını üzümə aç, qüdrətinlə həyatımdakı qəm-kədərin hökümranlığını (təcəssümünü) sındır (məhv et), lütfünlə məni gileyləndiklərimə nail et və dilədiklərimə icabət (qəbul olunma) şirinliyini dadızdır. Öz tərəfindən məsləhət bildiyin rəhmət və qurtuluşu mənə nəsib et və tezliklə giriftarçılıqlardan nicat tapmağı mənim barəmdə hökm ver. Məni vaciblərinə riayət etmək və müstəhəblərini yerinə yetirməkdən uzaqlaşdıran qəm-qüssə ilə məşğul etmə (qəm-qüssəyə düçar etmə). Ey Rəbbim, çünki mən başıma gələn bu bəlaya görə taqətdən düşmüşəm və həyatımda baş verən bu hadisəyə görə qəlbim qəm-qüssə ilə dolub. Bu giriftarçılığımı aradan qaldırmağa və düşdüyüm bu çətinliyi məndən uzaqlaşdırmağa yalnız Sən qadirsən! Bəs bu qüdrətini mənim üçün də göstər, hərçənd ki, mən buna layiq deyiləm. Ey əzəmətli ərşin sahibi!


(Mənbə: "Əs-səhifətus -Səccadiyyə", 7-ci dua)

"Səhifeyi-Səccadiyyə"nin 7-ci duasının ərəbi mətni, oxunuşu və tərcüməsi
admin
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 03-24-2020
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


Post a comment Related content

Send
دانلود آهنگ
SiteMap