header

 KƏRBƏLA ŞƏHİDİ: ƏMR İBN QƏRƏZƏ

Xəzrəc tayfasından olan Əmr ibn Qərəzə ibn Kəb Ənsari imam Hüseynin (ə) vəfalı və fəal səhabələrindən idi

Xəzrəc tayfasından olan Əmr ibn Qərəzə ibn Kəb Ənsari imam Hüseynin (ə) vəfalı və fəal səhabələrindən idi. Nəsil-nəcabəti mədinəlidir və özü Kufədə yaşayırdı. Onun atası Qərəzə İslam Peyğəmbərinin (s) səhabələrindən olmuş və “Ühüd” döyüşündə o həzrətin rikabında döyüşmüşdür. Xəzrəc qəbiləsinin hədis ravilərindən olan Qərəzə Kufəyə hicrət edərək imam Əlinin (ə) dostları sırasına qoşulur və o həzrətin döyüşlərində iştirak edir. İmam Əli (ə) onu bir müddət Fars vilayətinə vali təyin edir. “Siffeyn” döyüşündə o həzrətin ordu sərkərdələrindən olur və nəhayət, 51-ci hicri-qəməri ilində əbədiyyətə qovuşur.

Kərbəla cərəyanında Əmr ibn Qərəzə Kufədən Kərbəlaya gələrək özünü imam Hüseynə (ə) yetirir. Tarixdə göstərilir ki, Məhərrəm ayının 7 və ya 8-ci günlərinin birində imam Hüseyn (ə) öz dostlarından olan Əmr ibn Qərəzə Ənsarinin vasitəsi ilə Yezid ordusunun sərkərdəsi Ömər ibn Sədə xəbər göndərir ki, İmam (ə) onunla görüşüb söhbət etmək istəyir. Ömər Səd də bu təklifi qəbul edir. İmam Hüseyn (ə) gecə yarısı iki qoşunun arasında qurulmuş çadırda Ömər Sədlə görüşür. İmam Hüseyn (ə) onu nəsihət etsə də, faydası olmur.

Tarixdə yazılır ki, Aşura günü Əmr ibn Qərəzə imam Hüseyndən (ə) döyüş meydanına yollanmaq üçün icazə istəyir. İmamdan (ə) icazə aldıqdan sonra meydana qədəm qoyur və meydana doğru hərəkət edərkən bu rəcəzi oxuyurdu:

قَدْ عَلِمَتْ کتیبَةُ الانْصاری‌                                            انّی‌ سَاحْمی‌ حَوْزَةَ الذَّماری

‌ضَرْبَ غُلامٍ غَیرَ نَکسٍ شاری‌                                       دُونَ حُسَینٍ مُهْجَتی‌ وَداری‌

“Ənsar ordusu yəqin bilir ki, mən şərəf və namusumu himayə edəcəyəm. Mənim zərbələrim gənc bir insanın zərbəsi kimidir, zəif və gücsüz deyil! Canım və malım Hüseynə qurban olsun!” (“Tarixi-Təbəri”, 5-ci cild, səh.434.)

Aşura günü zöhr namazı vaxtı imam Hüseyn (ə) namaza başlayır. Əmr ibn Qərəzə bir neçə nəfər səhabə ilə birlikdə imam Hüseynin (ə) canını qorumağı öz öhdəsinə götürür.

O, çoxlu bədən yarası aldığı zaman üzünü imam Hüseynə (ə) tutub deyir:

أَوَفَیْتُ یا ابْنَ رَسُولِ الله

“Ey Peyğəmbərin (s) övladı! Əhdimə vəfa qıldımmı?”

İmam (ə) buyurur:

نَعَمْ، أَنْتَ أَمامِی فِی الْجَنَّةِ فَاقْرَءْ رَسُولَ اللهَ مِنّی السَّلامُ وَأَعْلِمْهُ أَنّی فِی الاَْثَرِ

“Bəli! Sən cənnətə məndən qabaq gedəcəksən. Mənim salamımı Rəsulullaha yetir və de ki, mən də səndən sonra görüşünə gələcəyəm.”

Əmr bu sözləri eşitdikdən sonra təbəssüm edir və gözlərini yumaraq şəhadətə yetir. (“Əl-məlhuf”, Seyid ibn Tavus, 1-ci cild, səh.162.)

“Nahiyeyi-müqəddəsə” ziyarətində belə oxuyuruq:

السَّلامُ عَلی‌ عمرو بنِ قَرظَةِ الانْصاری

“Salam olsun Əmr ibn Qərəzə Ənsariyə!” (“Əl-qbal”, Seyid ibn Tavus, 3-cü cild, səh.78.)

Xəzrəc tayfasından olan Əmr ibn Qərəzə ibn Kəb Ənsari imam Hüseynin (ə) vəfalı və fəal səhabələrindən idi
admin
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10-01-2018
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


Post a comment Related content

Send
دانلود آهنگ
SiteMap