header

 Təkəbbürdən qurtuluş üçün

Allah imanı şirkdən paklanmaq və namazı təkəbbürdən qorunmaq üçün vacib etmişdir

Can sağlığını və həyatın rahatlığını təhlükə və maneələrlə üz-üzə qoyan bəyənilməz xislətlər arasında təkəbbürlülük onların ən pislərindəndir. Özünü üstün görmək və ondan irəli gələn üsyankarlıq çoxlu həqiqətləri tanınmaz və fəzilət yollarını keçilmiz edir, haqsız kin və ədavətlər, çirkinliklər və anormallıqlar yaradır. Bəli, təkəbbürlülük həqiqətin pərdəsi, fəzilət yolunun tikanı, saflığın və sədaqətin düşməni, düşmənliyin və pisliyin səbəbkarıdır. İnsan və cəmiyyətlər ömürlərinin əvvəlindən indiyədək tayfaların və fərdlərin təkəbbürlülüyü üzündən və ondan irəli gələn üsyankarlıqlardan və təəssübkeşliklərdən saysız-hesabsız tələfata dözmüşlər və dözürlər.
İslam ibadətləri və hamısından çox namaz insanların canından bu bəlanı uzaqlaşdırmaq üçün təsirli və işlək müalicələrdəndir.
Namaz mənəviyyatla, ürəkdən və qaydalı şəkildə qılındıqda insan ruhunu onun mahiyyətinin ehtiyaclı olması ilə tanış edir, daxilindəki təkəbbürlülük, öyünmə və yalançı əzəmət hissinin kökünü yandırır. Allah qarşısında təzim onun qəlbinə düzgün baxış və agahlıq nurunu saçır, özünü böyük görməyin xəyali sayəsi onun üzərindən götürülür: "Allah imanı şirkdən paklanmaq və namazı təkəbbürdən qorunmaq üçün vacib etmişdir"

Ayətullah Xamenei (Ən üstün namaz)

Allah imanı şirkdən paklanmaq və namazı təkəbbürdən qorunmaq üçün vacib etmişdir
“Ərdəbil Məhde Təşəyyo”
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10/16/2017 12:59:31 PM
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


Post a comment Related content

Send
دانلود آهنگ
SiteMap