header

 Öz əsrinin imamı ilə sədaqətli alış-veriş

“nə qədər də böyük savab, necə də yüksək yer. Kaş o vaxt Allahın Höccətinin yanında olaydıq ki, əsrimizin imamına yardım edəydik, bu məqam bizə də şamil olaydı”.

Bu, imamın dostlarının bir çoxunun dilinə gətirdiyi cümlədir. Biz bunu eşidir və o zaman olmadığımıza görə qibtə edirik. Bunu bilmirik ki, imam zamanın “mənə yardım edən bir köməkçi varmı?” cümləsi dünyaların qulağında səslənməkdədir və İmam dünyanın hər bir bucağına baş vuraraq kömək axtarır. Kərbəla meydanı mənə və sənə universitet dərs sinifidir ki, ona nə cür yardım etməyi və onu yalqız qoymamağı öyrənək. Birinci termdə ustadımız Müslim ibni-Övsəcədir ki, demişdir: “Allaha and olsun ki, biz səndən əl çəkməyəcəyik. Qoy Allah bilsin ki, Peyğəmbərin hörmətini ondan sonra da saxlamışıq. Vallah, oləcəyimi, sonra diriləcəyimi, yandirilacağımı və sonra da diriləcəyimi, üyüdülüb səpələncəyimi, bu işin yetmiş dəfə tekrarlanacağını bilsəm belə səndən ayrılmayacağam ki, sənin yanında ölüm. Niyə bu işi görməyim? Bir halda ki, ölmək bir dəfədir, onun fəziləti isə sonsuzdur”. Bu, İmamın köməkçisinin bəsirət məqamıdır. Demək onu örnək götürmək və əsrimizin imamı ilə belə bir alış-verişə girmək olar. “Bütün günlər Aşura və hər yer Kərbəladır” cümləsinin mənası budur.

Bir həqiqi müsəlmanın həyat rəmzi

Hər günü Aşura və hər yeri Kərbəla bildinmi öz əsrinin imamının köməkçisi olacaqsan. Əsrinin Yezidini tanıyacaq və ona qarşı mübarizə aparacaqsan. Elə buna görə də rəhmət peyğəmbəri (s) demişdir: Bu ümmətin son zamanlarında (axır zamanda) mükafatları sədri-islam ümmətinin mükafatına bərabər olacaq bir qrup meydana gələcəkdir. Onlar yaxşı işə əmr edəcək, pis işlərdən çəkindirəcək, fitnə və fəsadçılara qarşı mübarizə aparacaqlar.

Beləliklə Aşura günü imam Hüseyn (ə)-a kömək etmək arzusunda olanlar intizar döyüşü meydanında özlərini göstərə bilər və Müslim ibni-Övsəcə taleyini özünə də aid edəbilər. Müslim kimi bəndəlik qərarını unutmaz və öz imamına yardım etməyi bir an belə yaddan çıxarmazlar.

Elədir. Bu, mən və sən müsəlmanın həyat rəmzidir. Ey əziz, bu, liqaüllaha qovuşmağın və höccətüllahdan ayrılmamağın rəmzidir.

1-

“nə qədər də böyük savab, necə də yüksək yer. Kaş o vaxt Allahın Höccətinin yanında olaydıq ki, əsrimizin imamına yardım edəydik, bu məqam bizə də şamil olaydı”.
“Ərdəbil Məhde Təşəyyo”
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10/16/2017 12:59:37 PM
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


Post a comment Related content

Send
دانلود آهنگ
SiteMap