header

 Əvvəli “Mama Roza” olmuş vəhhabinin Azərbaycanda “şiə dini rəhbər” kimi təqdim edilməsində məqsəd nədir?! – Həmid Türkinin məqaləsi

Öz xalqına deyil, nəfsini doyurmağa xidmət edən hakimiyyətə necə bir vətəndaş sərf edir: ağlı başında olub haqqını tələb edən, yoxsa ağlı müxtəlif saxta ideologiyalara qarışıb, nəfsini ləzətlərə, əyləncələrə sərf edən vətəndaş?!

Əlbəttə, ikincisi.  Çünki xalq həqiqəti başa düşsə, o halda haqqını tələb edib hakimiyyətdən aşağıdakıları soruşacaq:
– Məgər 9 milyonluq xalqın içərisində yalnız bir sülalə və onun qohum-əqrəbalarından savay ölkəni idarə edə biləcək digər layiqli şəxslər yoxdur?!;
– Məgər 100- 200 minlik bir rayon əhalisi arasında öz həmyerlilərinə rəhbərlik edən bir şəxs yoxdur ki, hansısa bədən tərbiyəsi müəllimini, uşaq bağçası zavxozunu, Türkiyəyə sumka daşıyan alverçini və s. Naxçıvanın ucqar dağ kəndindən gətirib, ölkəyə minlərlə alim, ziyalı və savadlı mütəxəssislər bəxş edən rayonlarının İcra Hakimiyyətlərinə rəhbər təyin edirsiz?!;
– Ölkə Konstitusiyasında – “gündəlik gəliri 80-100 manatdan yuxarı olan iş yerlərində və vəzifələrdə yalnız əslən Ermənistanlı olan azərbaycanlıların işləməsinə” dair bənd varmı?!
– Və s…

Təbii ki, öz xalqına deyil, nəfsinə xidmət edən və bu nəfsi hakmiyyətdə saxlamaqdan üçün özü kimi – nəfsini doyurmaqdan ötrü nəinki hər buyuruğu, hətta hər cinayəti belə yerinə yetirməyə hazır olan – insan qiyafəsində olan məxluqlardan istifadə edən bir hakimiyət üçün bu cür suallar arzuedilməzdir. Bu səbəbdən də, diqqəti əsas hədəfdən yayındırmaqdan ötrü, hakimiyyət xalqın başını müxtəlıf əyləncələr, saxta ideologiyalar, nəzəriyyələr, hərəkatlar və dini təriqətlərə qatmalıdır ki, nəfsini doyuran hökmranlığını davam etdirə bilsin.

Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən sonra bu respublikada müşahidə edilən:
– Yüz illərlə türk-tat-talış-ləzgi-kürd-avar və s. millətlərin dostluq və qardaşlıq şəraitində yaşadığı hazırki Azərbaycan Respublikası ərazilərində birdən-birə – “türkün, türkdən başqa dostu yoxdur” şüarına əsaslanan dağıdıcı saxta pantükizm ideologiyasının meydana gəlməsi;
– Yüz illərlə şiə təriqətində olmuş və bütün şərəfli tarixinin, tarixi şəxsiyyətlərinin, alim və şairlərinin şiə təriqətində olduğu Azərbaycan Respublikası ərazilərində birdən-birə vəhhabilik, nursilik, krişnalıq, ibrahimilik, Yehova şahidləri və s. kimi İblisə itaət edən sionizm tərəfidən yaradılmış digər saxta dinlərin və təriqətlərin peyda olması;
– Lap qədimdən hətta siqaret çəklməsinin belə ədəbsizlik hesdab olunduğu bir məmləkətdə birdən-birə narkomaniyanın vüsət alması, polisin gözü özündə narkotik vasitələrin satışının həyata keçirilməsi, amma dövlətin hüquq-mühafizə orqanlarının buna nəinki mane olmaması, hətta yayılmasına şərait yaratması (narkotik maddə alverçilərinin tam əksəriyyətinini polislə əlaqələri olan şəxslər olduğunu yəqin müşahidə edibsiz);
– Əzəldən bəri toylarda müğənnilik edən qadınlara pis baxıldığı, onların əxlaqsız hesab edildiyi və qadın müğənnilərlə heç kimin ailə həyatı qurmadığı Azərbaycan Respublikasında birdən-birə Aygün Kazımovalar, Röyalar, Rəqsanələrin və s. peyda olması və gənc qızların bu cür qadın müğənniləri öz ideallarına çevirməsi;
– Və s. kimi müşahidə etdiyimiz – mənəviyyat anışmalarından xəbər verən təzahürlər, hakimiyyəti əlində saxlamağa çalışan qüvvələrin xalqı əsas hədəfdən yayındırmağa yönəlmiş xəyanətkar siyasətlərinin göstəricisidir.

İnsan təbiətən təmizliyə meyilli canlıdır. Bəşəriyyətin bu gün əldə etdi rihafın kökündə, insanın təmizliyə meyilliyi durur. Allah Təala insanın mənəviyyatını da bu cür yaradıb: ətrafda mənəvi pozğunluq çoxaldıqca, insanların içərisindəki vicdanlı şəxslər bu iyrəncliklərdən cana doyub mənəviyyat axtarışına çıxırlar. Təbii ki, bu zaman ilk olaraq insanın dadına yetən isə, Allahın dinidir.  Sözsüz hakimiyyəti zəbt edən hər vəclə əlində sxalamağa çalışan qüvvələr bunu da yaxşı başa düşürlər və din barəsində də “tədbirlər” görmək məcburiyyətində qalırlar. Bəs bu tədbirlər nədən ibarətdir? Məqalənin mahiyyəti məhz bunu xalqa çatdırmaqdan ibarətdir.

Azərbaycan Respubliaksının hakimiyyət orqanlarında təmsil olunanların hamısının keçmiş kommunistlər və komsomol fəalları olduğunu nəzərə alsaq, tam əminliklə demək olar ki, bu dövlət sırf kommunist rejiminin üsulları ilə idarə edilir. Bildiyimiz kimi, ateizm üzərində qurulan Sovet Hakimiyyəti belə dini qadağan etməyə nail ola bilməmişdi. Bu səbəbdən də SSRİ hakimiyyəti məcbur olub özü “dini mərkəzlər” yaratdı ki, həmən mərkəzlərdə yetişdirdiyi kommunist “ruhanilər” vasitəsilə ölkədəki dini vəziyyəti tənzimləsin və nəzarətdə saxlasın. Azərbaycan Respublikası hakimiyyəti də eynilə bu üsuldan istifadə edir. Amma SSRİ və müstəqil Azərbaycan Respunlikası arasında mühüm bir fərq var idi – sərhədlərin qapalı olması. SSRİ sərhədləri xarici aləmə qapalı olduğu üçün, bu dövlətə xaricdən din və ya təriqət ixrac etmək şansı demək olar sıfıra bərabər idi. Bu səbəbdən də SSRİ hyakimiyyəti yuxarıda qeyd etdiyimiz “ruhanilər” vasitəsilə dini vəziyyəti rahat şəkildə nəzarətdə saxlaya bilirdi.

Amma Azərbaycan Respubliaksının sərhədləri açıqdır. Bundan əlavə SSRİ zamanından fərqli olaraq hazırda internet əsridir. Yəni sərhədləri qapalı saxlamağın da xeyri yoxdur, internet kopmyuter vasitəsilə hər bir şəxsin evinə və hətta smartfonlar vasitəsilə cibinə qədər nüfuz edə bilir. Deməli Azərbaycan Respubliakasının hakimiyyəti xalqı öz həqiqi dinindən uzaqlaşdırmaq üçün əlavə üsullardan istifadə etməli idi və etdi də: İblisə itaət edən qüvvələrin yaratdığı dini təriqətlər və sektaları Azərbaycanda çoxaldıb həqiqi dini kölgədə saxlamaq.

Bu məqsədlə 1992-ci ildən başlayaraq ilk olaraq nursilik təriqəti Azərbaycana gətirildi: ölkənin müxtəlif şəhərlərində “Fətullah Gülən məktəbləri” kimi tanınan türk liseyləri açılaraq, ABŞ-da əyləşib İslamı – “Amerika İslamı” halına salmaqla məşğul olan Fətullah Gülən ideologiyasının təbliğinə başlanıldı.

Amma xalqı öz həqiqi dinindən, yəni şiə təriqətindən uzaqlaşdırmaq üçün bu yetərli deyildi. Hakimiyyət daha qətiyyətli addım atmalı idi ki, 500 il ərzində xalqın ruhunda kök salmış şiə təriqətini tamamilə aradan apara bilsin. Bu məqsəddən ötrü isə şiələrin bir nömrəli düşmənləri – şiələrin malı, canı və namusunu özlərinə halla bilən qeyrətsiz və şərəfsiz VAHHABİYYƏTİ Azərbaycana gətirmək qərarına gəldi, Azərbaycan hakimiyyəti. Ölkədə vəhhabi bumu başladı. Küveyt və Səudiyyə Ərəbistanı kimi, əhalisinin tam əksəriyyətinin Azərbaycan adlı ölkənin harada yerləşdiyindən xəbərsiz olan dövlətlər xain Azərbaycan rəhbərliyi tərəfindən ölkəyə dəvət edildi. Təsəvvür edin, Azərbaycan Respublikasınnı rəsmi təriqəti  ŞİƏLİK olduğu halda, şiə İran İR-na Azərbaycanda məcsid tikməyə qadağa qoyulmuşdu. İran İR yalnız İran səfirliyinin Mədəniyyət Mərkəzinin nəzdində fəaliyyət görsədən bir Hüseyniyyə tikməyə müvəffəq oldu. Əvəzində isə vəhhabi Küveyt  həmən dövrdə Azərbaycanda 73 məscid tikdi!!! Bundan əlavə vəhhabi Səud qəbiləsi də 3 məscid tikərək ümumilikdə 76 məscidlə vəhhabiliyin təbliğatına başladılar. Çox-çox üzr istəyirik, əgər kimsə tualet əvəzinə öz evinin ortasına bayıra çıxarsa, nə qədər ehtiyyatla gəzsə də, günlərin birində ortalığı doldurduğu nəcasəti əzərək ayağını murdarlayacağı mütləqdir!  Azərbaycan dövləti rəhbərliyi də bu misaldakı vəziyyətə düşdü: Dövlətin onlar üçün yaratdığı “şəraitdən” faydalanaraq Azərbaycanda “kor atı minib köndələn çapan” şərəfsiz vəhhabilər o qədər azgınlaşdılar ki, onlarla Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanlarının, polis idarələrinin zabitlərini qətlə yetirdilər, hətta səngərdə erməni ilə üz-üzə dayanan Azərbaycan balasını belə arxadan başından vuraraq şəhid etdilər!

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, insan təbiəti təmizliyə meyillidir. Azərbaycan hakimiyyətinin “murdarladığı” dini vəziyyət xalqı həqiqi dinə üz tutmağa vadar etdi: xalq öz ŞİƏ təriqətinin qədrini bilib, daha möhkəm şəkildə ondan yapışağa başladı. Yəni Azərbaycan hakimiyyətinin xalqın həqiqi dininə – şiəliyə qarşı fəaliyyətləri Allahın iradəsi ilə əks nəticə verdi: şiəlik daha da geniş və sürətli şəkildə vüsət aldı.

Bunu görən hakimiyyət anladı ki, zor gücü ilə şiəliyi aradan aparmaq mümkün deyil. Odur ki, Azərbaycan rəhbərliyinin “hakimiyyəti əldə saxlamaq siyasətlərini “ tənzimləyən və ona göstərişlər verən  beynəlxalq sionizm hökumətə  yeni üsuldan istifadə etməyi məsləhət gördü: SAXTA ŞİƏLƏR istehsal edib şiələrin arasına qatmaq və bununla da haqla batili bir-birinə qarışdırıb və haqqı aradan aparmaq! Qeyd edək ki, sionizm bu işdə böyük təcrübəyə malikdir. Bundan əvvəl də yəhudilər xristianların müqəddəs kitabı olan İncili bu üsulla aradan apardılar: çoxlu sayda İncil yazaraq dövriyəyə buraxdılar, əsl İncil aradan getdi. Bundan sonra Tövratı da “Əhdi Ətiq” adı altında İncilə qarışdırıb xristianlara sırıdılar.

Hazırda Azərbaycanda da eyni ssenari həyata keçirilir: “ZİDDOŞ” adlı münafiqlər dəstəsini  yaradıb buraxıblar Azərbaycana və onları “şiə” adı ilə xalqa sırımaq istəyirlər. Və bütün bunlar Azərbaycan Respublikası hökumətinin DTX-nin nəzarəti altında hətyata keçirilir. Ziddoş – həqiqi şiəliyin mənbəyi və daşıyıcısı olan İran İR-na  və onun  sionizmin qarşısında keçilməz sipər rolunu oynayan  Vilayəti-Fəqih üsul idarəsinə qarşı mübarizə aparan, yəni  həqiqi şiəliyin ziddinə gedən şəxslərə deyilır.  Azərbaycan DTX-nin dövriyyəyə buraxdığı  ziddoş hiyləsinin, elə vəhhabiyyət hiyləsinin davamı olduğunu və ziddoş deyilən münafiqlər ordusunun isə əvvəllər vəhhabi olan qüvvələrin əsasında yaradıldığını çox sadə şəkldə sübut etmək olar.
Ziddoş deyilən münafiqlər qrupunun üzvləri eynilə vəhhabilərdə olan 2 əsas sifətlərə malikdirlər:

1) İsraillə işləri yoxdur,

2) Bütün fəaliyyətləri  İran İR-na qarşı yönəlib.

Bu 2 sifətə malik hər kəsi görsəniz, arxayın olun ki, İsrailin köləsidir və Azərbacan dövlətinin müsəlman xalqa zidd siyasətlərini tənzimləyən sionizmə xidmət edir.

Azərbaycanda şiəliyə qarşı fəaliyətlər qəsdən elə iyrənc formada həyata keçirir ki, xalq əbədi olaraq dindən iyrənsin.  Məsələn, saxta hədislər hazırlayıb dövriyyəyə buraxılır, KİV-lərdə və sosial şəbəkələrdə həqiqi şiələrin dini rəhbərləri barədə yalan və böhtanlardan ibarət əxlaqsız məlumatlar yayılır, həqiqəti deyən şiə ruhaniləri şərlənərək  “dövlət əleyhnə fəaliyətdə” ittiham edilib zindanlara salınır, dindarları şantaj etməkdən ötü onların qadın qohumları zorla Polsi Söbələrinə aparılır və s. Eyni zamanda dövlət orqanları SSRİ-nin yaratdığı “kommunist ruhani” ssenarisindən istfadə edib yalançı, yaltaq, oğru, vicdansız, əliəyri şəxslərdən “ruhani” düzəldib xalqa “dini rəhbər”, “lider” adı ilə sırımağa çalışırlar. Ən dəhşətlisi isə odur i, xalq arasında “Mama Roza” ləqəbi alan sutenyorlardan belə  “şiə rəhbərlər” düzəldilir…

Bütün bu dediklərimizin sübutu kimi, Azərbaycan DTX-nin dini vəziyyəti nəzarətdə saxlamaqdan ötrü ölkənin şiə ictimaiyyəti üçün düzəltdiyi “şiə dini rəhbərlərdən” birini  oxuculara tanıtmaqla məqaləni tamamlayaq. Yəqin ki, oxuclar internetdə,  sosial şəbəkələrdə  Əli Qəmbərov  (Али Гамбаров) adlı şəxsin  “dini təbliğatlar” adı altında sünnü qardaşlara və onların hörmət etdiyi tarixi şəxsiyyətlərə qarşı hazırladığı təxribatçı videolarla və yaxud Feysbuk sosial şəbəkəsində paylaşdığı statuslarla rastlaşıblar. Bu şəxs təkcə sünnü qardaşlarımıza qarşı deyil, eləcə də İran İR və onun dini rəhbərlərinə və alimlərinə qarşı da fəaliyyətləri ilə tanınır.

i-7

Hansısa şiə dini rəhbərin  bu  pozada şəkil  çəkdridiyini  görmüşdünüzmü?  Bu şəkil – Azərbaycan məmurlarının harın balalarının öz əyləncələri ilə fəxr edib sosial şəbəkələrdə paylaşdırlqları şəkillərə bənzəmirmi? Budurmu “şiə dini rəhbər”?!…

Hazırda “Maksimus” adlı çay evi  işlədib hər gün onlarla cavanı ora dəvət edib Azərbaycan dini ictimaiyyətini parçalamağa xidmət edən təbliğatlar aparmaqla məşğul olan bu şəxsin, əvvəllər VƏHHABİ olduğunu bəlkə də çoxları bilir. Bəs hazırda çay evi  “Maksimus”un  əvvəllər sauna  adı altında fəaliyət göstərən ƏXLAQSIZLIQ YUVASI oluğuu neçə nəfər  bilir?!  Əli Qəmbərovun Maksimus”  saunasında  Azərbaycan qızlarını fahişə kmi sitismar edib “çörək qazandığını” bilridinizmi? Azərbaycanda fəaliyyət göstərən “saunaların” dövlətin hüquq-mühafizə orqanları ilə əlaqədə olduğuna kiminsə şübhəsi varmı?!  Hansısa sauna müdiri hökumətin hüquq-mühafizə orqanları ilə əlqədə olmadan oranı fahişəxana kimi işlədə bilərmi? Bu faktın özü Əli Qəmbərovun hökumətin hüquq-mühafizə orqanları ilə əlaqəli olduğunu sübut etməyə kifayət etmirmi?!…

İndi isə ölkənin şiə ictimaiyyətini parçalamaqla məşğul olan Əli Qəmbərovun həqiqi xisləti barədə. Aşağıdakı şəkildə onun əynində üzərində “La İləhə İlləllah, Muhəmməd Rəsulullah” yazılan köynək geyindiini şahidisiz.

i-40

Təbii ki, bu cür köynəklər geyinən hər bir kəs kimi, Əli Qəmbərov da  bu addımı ilə cəmiyyətə mesaj verir: hansı məqsədlə bunu etməsindən asılı olmayaraq, bu yolun yolçusu olduğunu cəmiyətə çatdırmaq istəyir.  Bir sözlə din adamı olduğunu təbliğ edir. İndi isə onun paylaşdığı digər şəkilə nəzər salaq:

i-6

Köynəyin üstündəki emblemin kimə məxsus olduğunu bilirsinizmi?  Bu emblem – Amerikanın şeytanpərəst ROK qrupu olan “Guns N’ Roses” qrupunun plakatıdır.
z693b034cba43168cdf11fcdd49d03d85--poster-musica-rock-posters (1)

Şeytanpərəst musiqilər ifa edən “Guns N’ Roses” qrupunun təbliğat plakatı.

Axl-Rose-and-Slash-of-Guns-N-Roses

Guns N’ Roses” qrupunun solistləri

Əli Qəmbərovun bu qrupun müsiqilərinin şeytanpərəst musiqi olduğunu və embleminin də şeytanpərəstlərə aid olmasını bilmədiyini iddia etmək sadəlöhvlük olardı. Şiələrin əleyhinə məlumatlar hazırlamaq məqsədi ilə bütün günü “ipək yorğanda bit axtarırımış” kimi kitabları və saytları eşələməklə məşğul olan Qəmbərovun “Guns N’ Roses” qrupunun musiqilərinin şeytanpərəst olduğundan xəbərsiz olması və bu köynəyi təsadüfən  “kolluqda olan royal kimi” yol kənarından tapıb geyinməsini iddia etməkdən ötrü, gərək onun auditoriyası kimi – yüz illər bundan qabaq yəhudilər tərəfindən yazılan hədislərlə yaşayan vəhhabi və ya ziddoş əqidəsində olasan!

zMI0002551480

Guns N’ Roses” qrupunun emblemləri

Biz təsadüfən “onun auditoriyası” ifadəsini işlətmədik. Çünki bu məl`unun,  16 yaşlı cavan oğlandan tutmuş 60 yaşlı qadına qədər şəxslərin daxil olduğu xüsusi öyrədilmiş adamlardan ibarət dəstəsi var ki, bütün günü məscidlər və hüseyniyyədə sülənərək dinə təzə gələn cavanları “Maksimus” çay evinə dəvət etməklə məşğuldurlar. Özünüz fikirləşin, cavanları məscid və hüseyniyələrdən ayırıb əvvəllər fahişəxana olmuş çay evinə aparmaqda məqsəs dini ictimaiyyəti parçalamaq deyimi? Bu cavanlar əvvələr Mama Roza olmuş Əli Qəmbərovun təxribatçı və təfriqə yaradan söhbərlərini dinləyərək beyinlərinin yuyulmasından otrü o məkana aparılmırlarmı?

Dinə təzə gəlmiş cavanların hər gün “Maksimus” çay evinə dəvət edilib orada toplaşmalarından söz düşmüşkən, daha bir mühüm məsələyə toxunaq. Məlumdur ki, hazırda Azərbaycan məscidlərində video kameralar quraşdırılıb və orda cavanların qrup halda toplaşmaları tam nəzarətdədir. Həmçinin də dövlət tərəfindən cavanların məscidddə və ya digər ictiami yerlərdə toplaşmasına qadağalar var. Sübut kimi, Zaqatala şəhgər məscidində vurulan elanı misal göstərmək olar:

 din.az_2017-08-02_13-41-53

Elanda yazılıb: “Məscid camaatının nəzərinə! Gündəlik vaxt namazlarından sonra hər hansı bir səbəb bəhanəsi ilə (kitab oxumaq, söhbət etmək, sual soruşmaq, kimisə gözləmək və.s) məsciddə, məscidin həyətində qalmaq və toplaşmaq qadağandır!”

DİQQƏT!!! Elə isə sual olunur: 3-5 nəfərin bir yerə toplaşmasına dözməyib namazdan kənar vaxtlarda məsciddə söhbətləşməsinə belə icazə verməyən Azərbaycan DTX görəsən “Maksimus” çay evində hər gün onlarla nəfərin bir yerə yığışıb “dini söhbətlər” apamasına niyə göz yumur? Bu fakt, Əli Qəmbərovun DTX ilə əməkdaşlığının və onların tapşırığı ilə hərəkət etməsinin sübutu deyilmi?! Bir sözlə, Əli Qəmbrov DTX tərəfindən  “şiə dini lider” missiyasını yerinə yetirmək tapşırığı alaraq Azərbaycanın dini ictimaiyyətinin arasına buraxılıb.

Yuxarıda qeyd etdik ki, sionizm “Azərbaycanda SAXTA ŞİƏLƏR istehsal edib şiələrin arasına qatmaq və bununla da haqla batili bir-birinə qarışdırıb və haqqı aradan aparmaq” planını işə salıb. Sionizmin Azərbaycan xalqı üçün düzəltdiyi və xalqa sırıdığı şiəlik – məhz Əli Qəmbərov “şiəliyi”dir. Sionizmin arzuladığı şiələr isə – Qəmbərov  kimi  “şiə dini rəhbərin” nəzarətində olan “şiələr”dir.  Eynilə vəhhabiyyət kimi.

Sionizm İŞİD-i Hizbullaha alternativ olaraq yaratdı. Əli Qəmbərov kimi  məl`unlar isə – Mövsüm Səmədov, Abgül Süleymanov, Taleh Bağırov və s. kimi şiə dini fəalların “alternativi” olaraq yaradılır.  Amma əbəs yerə!  Nə vaxt nəuzubillah şeytan Allaha qalib gəlsə, o halda İŞİD – Hizbullara, Əli Qəmbərov kimi əvvəli  sutenyor olan vəhhabilər də şiəyə alternativ olar…

Öz xalqına deyil, nəfsini doyurmağa xidmət edən hakimiyyətə necə bir vətəndaş sərf edir: ağlı başında olub haqqını tələb edən, yoxsa ağlı müxtəlif saxta ideologiyalara qarışıb, nəfsini ləzətlərə, əyləncələrə sərf edən vətəndaş?!
Ərdəbil Məhde Təşəyyo
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10/16/2017 1:00:32 PM
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


Post a comment Related content

Send
دانلود آهنگ
SiteMap