header

 Azərbaycan respublikasının israilli deputatı?

Azərbaycan respublikasının israilli deputatı?

Azərbaycan respublikası milli məclisinin deputatı və bu ölkənin sionist rejimi ilə parlamentlər arası dostluq qrupunun sədri “Yevda Abramov” son vaxtlar ölkəmizin dövlətini siyasətsizlikdə ittiham etmiş Azərbaycan respublikasının milli maraqlarını diqqətdə saxlamaqdansa Qüds işğalçı rejimin mənafeyindən çıxış etmiş və qəsbkar rejimi regionda ön plana çəkmişdir. Siyasət dünyasının acı gülüşlərindən biri də budur ki, bir ölkənin milli məclisinin insan hüququ komissiyasının müavini vəzifəsini daşıyan bir şəxs hərbi əlaqələrin inkişafı və insan hüququna zidd olan sionist İsraildən silah almaqdan danışır və işğal olunmuş ərazilərdəki həqiqətlərə göz yumur. Eləcə də sionist dairələrdən asılı olan və həmişə İranı Azərbaycan respublikasına qarşı təhrik etmək və bu iki ölkə əlaqələrini arxa plana sürükləmək istəyən bəzi mediyalar bu kimi sözlərə əsaslanaraq sionist rejimin Azərbaycan respublikası ilə əməkdaşlığını ön plana çəkmək təşəbbüsündədirlər. Azərbaycan respublikasının qeyrətli xalqı və ürəkyandıran rəsmiləri yaxşı bilirlər ki, uşaq öldürən rejim nə Azərbaycan respublikasının kiçik bir azlıq təşkil edən yəhudilərinin fikrindədir, nə də bu ölkə ilə dostluq münasibətini inkişaf etdirmək əzmindədirlər. Sionist rejimin bütün fikri öz həyatını davam etdirmək üçün ayrıların evində münaqişə və böhran yaratmaqdır. Bu da İran islam respublikası ilə düşmənçilik mövqeyindən irəli gəlir. Buna görə də Azərbaycan respublikası ilə şum əlaqə yaratmağı düşünür. Əslində Azərbaycan respublikası ilə əlaqələri inkişaf etdirmək təşəbbüsü əlaqə prinsipi və bu ölkəyə dostluq göstərməyə əsaslanmır, İran islam respublikasına düşmənçilik və nifrətindən irəli gəlir. Qüdsü işğal edənrejim İran – Azərbaycan əlaqəgərini xəbisliklə izləyir və çalışır ki, analoji vəziyyət yaradıb İran – Azərbaycan əlaqələrinə dair əməkdaşlıq sahəsində xələl yaratsın. Onun qabarıq nümunəsi təxrib məqsədi və İran islam respublikası ilə Azərbaycan respublikası arasında tibbi əməkdaşlığı ikinci plana sürükləyən Hurev tibb qrupudur. İranın dövlət adamlarının siyasi və idarəedicilik bacarığına gəldikdə isə Abramov cənablarını gözəl Azərbaycan ölkəsini seyr etməyə, iranlıların tarixi və sənət abidələrinə baxmağa, farsdilli kitabələrə və Nizami Gəncəvinin divanına ötəri bir nəzər etməyə dəvət edirik ki, bununla da İran siyasətçilərinin Azərbaycan xalqı ilə həmrəylik bacarığına daha çox vaqif olsun. Abramovun tarixi və müasir yaddaşını aydınlaşdırmaq üçün İranın 5+1 qrupu ilə apardığı nüvə mazakirəsini nəzərdən keçirməsi də yaxşı olardı. Dost və düşmənin dediyinə görə bu müzakirələr ikinci dünya müharibəsindən sonra ən mürəkkəb və ən yorucu diplomatik müzakirə sayılır. İran islam respublikası ölkələrin hakimiyyəti və ərazi bötüvlüyünə hörmətlə yanaşaraq həmişə vurğulamışdır ki, Qrabağ münaqişəsi müzakirə yolu ilə, dinc şəkildə və kanstruktiv mövqelə həll olunmalıdır və Azərbaycan respublikası və Ermənistan bəzi ölkələrin Qrabağ böhranından oyun kartı kimi istifadə etmələrinə və bu bəhanə ilə onların maddi və insan resurslarını talamalarına  yol verməməlidirlər. Özlərini dost göstərən düşmənlər də bilməlidirlər ki, Azərbaycan respublikasının tarixi ümumi İran tarixinin mühüm hissəsidir. Onların arasındakı köklü mədəni, sivilizasiya və din ortaqlıqları iki milləti elə qovuşdurmuşdur ki, xələl yaratmaq olmaz.

Azərbaycan respublikası əhalisinin inkişafı və səadəti, istiqlaliyyəti və milli hakimiyyətinin qoruub saxlanılması hər bir iranlının səmimi arzusudur. Tarix göstərmişdir ki, İran islam respublikası Azərbaycan respublikası ilə dostluğunda israrlı olub və olacaqdır.

Azərbaycan respublikasının israilli deputatı?
“Ərdəbil Məhde Təşəyyo”
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10/16/2017 1:00:29 PM
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


Post a comment Related content

Send
Tashaio.com
SiteMap