header

 Qum elmiyyə hövzəsinin əxlaqiyyat ustadı Ərdoğan və Azərbaycan respublikasi hakimiyyətinin ikiüzlü siyasətini şiddətlə tənqid etmişdir–Audio

Işğalçını dəstəkləyən adam Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş ərazisini azad edə bilməz. Cinayətkar İsrailə dostluq əlini uzadan Ərdoğan həmin adamdır ki, imam Xumeyninin həyatı dövründə və Qüds günündə İsrail səfirliyinin qarşısında o rejimin əleyhinə şüar verirdi

Tashaio.com- Ayətüllah Füruği həzrətləri Ərdəbil cümə namazının ikinci xütbəsində Ərdoğan və Azərbaycan respublikasi hakimiyyətinin ikiüzlü siyasətlərini şiddətlə tənqid edərək müsəlman ölkələrdə azadxahların ayıq olmalarını istəmişdir. O zati-alilərinin sözlərinin əhəmiyyətini nəzərə alaraq çıxışının bu hissəsini olduğu kimi veririk: Günümüzdə dünyada ölkə başçılarının arasında ikiüzlü siyasət ənənəyə çevrilmişdir. Ərdoğan kimi adamlar müsəlman ölkələrində ikiüzlü danışırlar. Ərdoğan Türkiyədə islam respublikası adı ilə məşhur oldu və iqtidarı əlinə aldı. Elədir! Ərdoğan imam Xumeyninin əmri ilə Qüds günü Türkiyədə imam Xumeyninin şəklini qaldıraraq İsrailə qarşı şüar verməklə özünə yer açdı. Indi isə həmin adam ikiüzlü siyasət apararaq “Osmanlı imperiyası” şüarını səsləndirir. Əslində isə İsrail həmin imperiyanın səhv siyasətinin nəticəsidir. Qələt və ikiüzlü siyasətlə İsraili yaradanlar indinin özündə də iqtidara keçmək həmən ikiüzlü siyasətlə İsraili qoruyub saxlamağa can atırlar. Belə ki, Həması sakitləşdirməklə Yasir Ərəfat kimi İsraillə müzakirəyə sövq etdirməyə çalışırlar. Ərdoğan cənabları bir çıxışda ağ yalan danışaraq İranı imperiya təşkil edib Çaldıran müharibəsinin hayıfını almaqda ittiham edir. O, iddia edir ki, mən (Ərdoğan) hüseynçiyəm. Ərdoğan cənabları! Niyə yalan danışırsan və ikiüzlü siyasət aparırsan? Siz, Bəhreyn əhalisinin kütləvi qırğını başlananda “Bəhreyn Kərbəladır” demirdiniz? Indi isə ikiüzlü bir siyasətin nəticəsində neçə ay bundan əvvəl Bəhreyn əhalisinin qatillərilə bir süfrənin başında əyləşdiniz və o məzlum əhalinin məzlumluğu haqqında bir kəlmə belə danışmadınız? Digər tərəfdən isə Ərdoğan kimi adamlar, Amerika və İsrail kimi zorakılar Həşdüşşəbi, yəni könüllülər briqadaları ilə müxalifdirlər. Niyə? Çünki onlar yaxşı bilirlər ki, Həşdüşşəbi kimi qruplar Osmanlı imperiyası kimi imperiyaların əmələ gəlməsinə böyük maniədir, İŞİD-in qarşısında maniədir, İraqın parçalanmasına maniədir, bəzi region ölkə başçılarının ikiüzlü siyasətinə maniədir.


Ərdoğan cənabları! İŞİD bildirmişdi ki, imam Hüseyn (ə)-n hərəmini 150 metr dərinliyində partladacaq və onu yer üzündən siləcəkdir. Kim onları dəstəklədi və kim onların qarşısında dayandı? Həşdüşşəbidən və hərəm müdafiəçilərindən başqa onların qarşısında dayanan oldumu? Çox qəribədir, siz bir tərəfdən özünüzü hüseynçi elan edir, digər tərəfdən isə imam Hüseyn (ə) düşmənlərinə qarşı mübarizə aparan Həşdüşşəbi və hərəm müdafiəçilərinə müxalif olursunuz. Bu, ikiüzlülük və yalandan başqa nə ola bilər? Bu işi görür və özünü hüseynçi bilirsənmi? Xalq və bütün azadxahlar ayıq olmalı və bu hilələrə aldanmamamlıdır. Bu hiləgərlərin sizə hakim kəsilməsinə mane olun. Ayətüllah Füruği həzrətləri həmin xütbənin son hissəsində Azərbaycan respublikasinda ailəvi səltənətin yaranmasını və bu ölkənin səfirinin AİPƏK konfransında iştirak etməsini tənqid edərək demişdir: işğalçını dəstəkləyən adam işğal olunmuş ərazini Ermənistandan geri ala bilməz. Azərbaycan respublikasinın hakimiyyəti kef çəkməklə ömür sürmək istəyir.

1-ci xütbə:2-ci Xütbə:

Işğalçını dəstəkləyən adam Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş ərazisini azad edə bilməz. Cinayətkar İsrailə dostluq əlini uzadan Ərdoğan həmin adamdır ki, imam Xumeyninin həyatı dövründə və Qüds günündə İsrail səfirliyinin qarşısında o rejimin əleyhinə şüar verirdi
“Ərdəbil Məhde Təşəyyo”
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10/16/2017 1:00:25 PM
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


Post a comment Related content

Send
دانلود آهنگ
SiteMap