header

 Sionist rejiminin Azərbaycan respublikası dövlətinə yeni tapşırığı

Sionist rejiminin əhalinin islami kimliyinə qarşı mübarizə istiqamətində Azərbaycan respublikası dövlətinə yeni tapşırığı

Tashaio.com - Bakının Yenigünəşli rayonunda yerləşən həzrət Fatimə-Zəhra məscidi bir daha təxrib olmaqla hədələnir. Bir dövlət rəsmisi məscidin ətraf sahəsini alıb tikinti aparmaq əzmindədir. Bu məscidin təxribə məruz qalması birinci dəfə deyildir. Həzrət Fatimə-Zəhra məscidinin din cəmiyyətinin vəkili Cavad Cavadov deyir ki, bu haqda əlaqədar qurumlarla əlaqə yaratmağa çalışır. Cavad Cavdov artırmışdır: 2017-ci ilin Azərbaycan respublikasında islam həmrəyliyi ili elan olmasını nəzərə alsaq məscidin təxribi bir növ dəsisə ola bilər. Mən bütün hüquqi imkanlardan istifadə edib onun qarşısında dayanacağam və əminəm ki, bu mövzuda tək qalmayacağam”.

Burada belə bir sual qarşıya çıxır ki, Azərbaycan respublikası Nardaranda şiələri qırıb həbsə aldıqdan və Hüseyn şəairləri ilə mabarizədən sonra niyə müsəlman əhalinin məscidlərə həssaslığı bilə-bilə onların fəaliyyətini dayandırmağa və təxrib etməyə başlayıb? Reallıq budur ki, məlumatlı qaynaqlar sionist rejiminin bu haqdakı tapşırığından xəbər versələr də dövlətin keçmiş təşəbbüsləri göstərir ki, islam düşmənləri tarix boyu islam cəmiyyətlərində məscidlərin social funksiyasından şiddətlə qorxmuş və qorxurlar. Buna görə də İsrail, Azərbaycan respublikası və b. ölkələr msəcidlərin ədalət və azadxahlıqları yayma mərkəzinə çevrildiyini görəndə məscidəzidd fəaliyyəti gündəliyə gətirirlər. Başqa sözlə onların social funksiyası olmayan məscidlərlə işləri yoxdur. Lakin məscidlər imperialism və mütləqiyyətçiliyə qarşı mübarizə məkanına çevrildikdə isə müxtəlif bəhanələrlə təxrib edirlər.  Ayə və rəvayətlərə əsasən məscid təkcə ibadət üçün deyil, sosial funksiyaya da malikdir. Lakin din mövzusuna yad olmasına baxmayaraq Siyavuş Novruzov ,,məscid təkcə ibadət yeridir,,- deyə hökm verir. Azərbaycanın dövlət adamları məscidi sosial funksiyasından uzaq saxlamaq üçün yeri göyə yamayır. Qarşıya belə bir sual çıxır ki, işğalçı ermənilər, vahabilər, sionistlər və onların nökərləri, o cümlədən Azərbaycan hökuməti məsciddən niyə bu qədər qorxurlar? Məscidin küfrə qarşı mübarizədə oynadığı rolu nəzərdən keçirməklə məlum olur ki, tarix boyu batilə qarşı mübarizə məsciddən nəşət almışdır. Bu ilahi məkan dünyanın azadə insanlarını qüvvətləndirmişdir. Buna görə də müstəmləkəçilər, daxili və xarici düşmənlər islamı məhv etmək üçün məscid çırağını söndürmək fikrinə düşümüşlər. Imam Xumeyninin kəlamı da həmin həqiqəti bəyan edir: bunlar məsciddən qorxur, mən öz vəzifəmi yerinə yetirir və sizə deyirəm ki, siz universitet işçiləri və tələbələr, gedin məscidləri doldurun. Səngər buradır, səngərləri boş qoymamalıyıq. Məscidlər inqilablarda, zülmə qarşı mübarizədə, xüsusilə müasir dövrdə təyinedici rol oynayır. Peyğəmbərin vasitəsilə ilk məscidin yaranma tarixini nəzərdən keçirsək, görəcəyik ki, bu məscidin tikilməsi Peyğəmbərin müşriklərlə mübarizə dövrünə təsadüf edir. O həzrət öz tarixi mübarizəsinin davamı olaraq Mədinəyə gəlmək həmən müqəddəs bir binanı tikdirdi ki, mübarizənin bir hissəsi onunla davam etsin. Demək məscid tikmək islam peyğəmbərinin mübarizə dövründə başlanmış və kafirlərə qarşı mübarizə mərkəzinə çevrilmişdi. Buna görə və müsəlmanlar üçün bu müqəddəs məkanın şənini nəzərə alaraq demək olar ki, əhalinin maddi və mənəvi həyatında ən böyük rolu məscidlər oynayır. Müsəlmanların tarixi də həmin mövzunu təsdiq edir. İran tarixində də çoxlu nümunələr vardır və yazımızın davamında onun xülasəsini verəcəyik. Digər müsəlman ölkələrdə də məscidlərin belə bir rolu olmuşdur. Misal üçün mscid Misirdə müsəlman qardaşları partiyasının tribunası olmuşdur. Bu partiyanın rəhbəri Həsən Əlbəka öldürüldükdən sonra hökumətin təzyiqi nəticəsində müsəlman qardaşların yığıncaq mərkəzi yalnız məscidlər olmuşdu. Bu məscidlərdən biri Qahirənin came məscidi idi. Partiyaçılar cümə namazını həmin məsciddə qılırdılar. Onlar təbliğat üçün məscidin imkanlarından istifadə edirdilər. Həsən Əlbəna 1925-ci ildə ,,Əşşəbanülhüseyn,, jurnalında çap etdirdiyi ilk məqaləsində bildirirdi: məscid ən mühün təlim-tərbiyə və nəfsi təmizləmə vasitələrindən biridir. İranda islam inqilabı cərəyanında da islam hərəkatının formalaşması, sabitləşib dərinləşməsi və insanlarda dəyişikliklərin yaranmasında məscidlər birinci rol oynamışdır. Məscid təkcə şahlıq üsul-idarəsinə qarşı mübarizənin formalaşmasında deyil, həm də əzəmətli islam inqilabının üç on illiyinə, xüsusilə 8 illik müharibə dövrünə diqqət yetirdikdə belə bir qənaətə gəlmək olar ki, məscid həmişə müdafiə piramidinin başında olub, sonra isə qərbin mədəni hücumunda, bu və ya digər formadakı basqınlarında və mədəni NATO-sunda məscidin komandanlıq, dini-mədəni qəragah rolunu oynaması inkar edilməzdir. Məscidlərin bu diyarın əhalisinin əsil Məhəmməd islamını, dini və mədəni inamlarını qorumaqdakı yeri yüksək olmuşdur.

 

Sionist rejiminin əhalinin islami kimliyinə qarşı mübarizə istiqamətində Azərbaycan respublikası dövlətinə yeni tapşırığı
“Ərdəbil Məhde Təşəyyo”
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10/16/2017 1:00:22 PM
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


Post a comment Related content

Send
Tashaio.com
SiteMap