header

 İsrailin məhvi islam ölkələrinin qiyamından asılıdır

Aşağıdakı sözlər imam Xumeyni (rə) region dövlətlərinin İsrailin cinayətləri qarşısında sakit qalmaları ilə əlaqədar bəyanatlarındandır

Allah-Təbarək və Taalanın qarşısında bəhanə yoxdur. Nə bizim bəhanəmiz var, nə sizin. Bizim heç nəyimiz yoxdur deyə bəhanə gətirə bilməzsiniz, sizin hər nəyiniz var. Gücümüz yoxdur deyə bəhanə gətirə bilməzsiniz, hamınız qüdrətlisiniz. Birləşsəniz, bir-birinizlə qardaşlıq etsəniz, dünya səviyyəsində böyük bir qüdrət yarada bilərsiniz. Silahımız yoxdur bəhanəsi gətirə bilməzsiniz, sizin silahınız dünyada heç kimdə yoxdur, sizin silahınız neftdir. Dünya sizin bu silahınıza möhtacdır. Bu, dünyanın həyat damarıdır. Bu, Allah-Təbarək və Taalanın sizin ixtiyarınıza verdiyi silahdır. Ondan Allah-Təbarək və Taala üçün istifadə edin. Allah-Təbarək və Taalanın sizin qollarınıza verdiyi qüdrətdən Allah-Təbarək və Taala üçün istifadə edin. Allah bu dövlətləri inşalla ayıltsın. Allah inşalla bu çox olan ictimaiyyətləri ayıq eləsin, hər şeyi olan ictimaiyyət zülmə məruz qalmışdır. Ümid edirəm ki, İranın indiyə kimi keçdiyi yolu, zalımların əlini kəsmiş, bir mədəniyyətə doğru getməkdədir, İranı müstəqil və azad etmişdir, bu azadlıq və istiqlaliyyət və bu həmrəylik axıracaq davam edəcəkdir. Ümid edirəm ki, islam ölkələrindəki millətlər bu mövzuya diqqət yetirəcək və sakit əyləşməyəcək ki, vaxt keçsin. Bu gün elə bir gündür ki, birgə qiyam etsələr İsrail tamamilə məhv olacaqdır. Ümid edirəm ki, İsrail açıqca “mən bütün bunları ələ keçirməliyəm” deyən və buranı öz malikanəsi hesab edən və bu istiqamətdə addım atan (İsraili) görən dövlətlər oyanacaq, bütün regiona və islama xərçəng vəzisi olana qarşı qiyam edəcək, boş danışmaq və əyləncələrlə vaxtı itirməyəcəklər. Mən istəyirəm ki, bu dövlətlər zooparklarına verdikləri əhəmiyyət qədər islama da əhəmiyyət versinlər. Allah, inşalla islam üçün çalışan qüdrətləri qalib etsin. Allah, inşalla inqilandan indiyə kimi və bundan sonra da mübarizə aparan və islam üçün çalışan siz gəncləri himayə etsin. Ümid edirəm ki, Allah bütün dünya müsəlmanlarını himayə etsin və onlar böyük qüdrətlərin zülmündən xəlas olsunlar.

Aşağıdakı sözlər imam Xumeyni (rə) region dövlətlərinin İsrailin cinayətləri qarşısında sakit qalmaları ilə əlaqədar bəyanatlarındandır
“Ərdəbil Məhde Təşəyyo”
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10/16/2017 1:00:20 PM
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


Post a comment Related content

Send
دانلود آهنگ
SiteMap