Mahd Tashaio FaceBook
Mahd Tashaio Twitter
Mahd Tashaio GooglePlus
Mahd Tashaio YouTube
Mahd Tashaio RSS
Azərbaycanda boşananların çoxu evliliklərinin ilk illərində ayrılanlardır
Azərbaycanda boşananların çoxu evliliklərinin ilk illərində ayrılanlardır

Azərbaycanda boşananlar arasında nikahı 5 ilə qədər davam edənlər çoxluq təşkil edib.

Açar söz : Azərbaycanda boşananların çoxu evliliklərinin ilk illərində ayrılanlardır

  Müəllif : “Ərdəbil Məhde Təşəyyo”     Tarix : 2017/8/8      
son Xəbərlər
Azərbaycanda boşananların çoxu evliliklərinin ilk illərində ayrılanlardır
Azərbaycanda boşananların çoxu evliliklərinin ilk illərində ayrılanlardır
.: Tashaio.com :.