Mahd Tashaio FaceBook
Mahd Tashaio Twitter
Mahd Tashaio GooglePlus
Mahd Tashaio YouTube
Mahd Tashaio RSS
Əgər bir qarışqaya zülm edib yeddi səmanı qazanacağamsa, ondan vaz keçərəm...
Əgər bir qarışqaya zülm edib yeddi səmanı qazanacağamsa, ondan vaz keçərəm...

Əgər bir qarışqaya zülm edib yeddi səmanı qazanacağamsa, ondan vaz keçərəm...

Açar söz : Əgər bir qarışqaya zülm edib yeddi səmanı qazanacağamsa, ondan vaz keçərəm...

  Müəllif : “Ərdəbil Məhde Təşəyyo”     Tarix : 2017/7/31      
son Xəbərlər
Əgər bir qarışqaya zülm edib yeddi səmanı qazanacağamsa, ondan vaz keçərəm...
Əgər bir qarışqaya zülm edib yeddi səmanı qazanacağamsa, ondan vaz keçərəm...
.: Tashaio.com :.