20 ژانویه نمود عینی شکست ایدئولوژی مارکسیست

انقلاب اکتبر 1917 بلشویک ها با آراء و اندیشه های مارکسیستی به حکومت چندین ساله خاندان رومانف و حکومت تزارها پایان داده وسکانداران حاکمیت سیاسی حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه به رهبری ولادیمیر لنین به پیروزی رسید.

حاکمیت سیاسی کمونیست از بدو تشکیل اتحاد جماهیرشوروی شروع به زدودن هویت دینی مردم بالا دست ارس (آران، قفقاز وشیروان) که درقرن 19 بر اثر بی کفایتی شاهان قاجار با عهدنامه های ننگین گلستان و ترکمانچای از مام وطن  جدا شده بود؛ کردند در واقع  یکی از عوامل مؤثر داخلی در سقوط شوروی  حاکمیت مارکسیسم بر نظام شوروی و مغایرت های ایدئولوژیکی مارکسیسم و کمونیسم برآمده از اومانیسم و ماتریالیسم با فطرت انسانی و سنت های الهی، ماهیتاً محکوم به شکست بود و دیر یا زود جامعه شوروی را با بحران مواجه می ساخت ؛ همچنان که ایدئولوژی برآمده از اومانیسم در غرب نیز آن جوامع را با بحران مواجه ساخته است. مکتب کمونیسم با انکار وجود خدا ، ارائه تعریف یک بعدی از انسان ، بنا کردن روابط اجتماعی و اقتصادی بر مبانی نادرست دیکتاتوری و خفقان برای اجرای آنها راهی جز شکست نداشت.

دیکتاتوری و خفقان حاکم برجامعه شوروی و جنایات ضدبشری دولتمردان و سردمداران این کشور که نمونه بارز آن عملکرد استالین است که زمینه های اجتماعی را برای کاهش سطح مشارکت سیاسی مردم فراهم آورد بر اثر این خط ومشی دیکتاتورمنشانه و سیاست های استبدادی ، میلیون ها نفر به طور وحشیانه ای  به مرگ محکوم شدند که نتیجه آن ایجاد تنفر و بی اعتمادی در مردم نسبت به نظام حاکم بود .

مبارزه مستمر با مذهب و ارزش های معنوی ، بحرانها و خلاءهای بسیار زیاددی را به وجود آورد که حزب کمونیست  و ایدئولوژی سوسیالیسم به هیچ وجه توانایی پاسخ گویی به آنها را نداشت .

با روی کارآمدن میخائیل گورباچف به عنوان آخرین ریاست جمهوری شوروی و طرح موضوع فضای بازسیاسی و نوسازی جامعه ؛ این حزب با چالشهای زیادی مواجه شد اختلافات قومی  با حاکمیت برآمده از خفقانهای سیاسی و سرکوبگری حزب کمونیست در هفتاد سال گذشته چالش سیاسی بزرگی را درجامعه جمهورها به وجود آورد.

بحران ناگورنو با ضعف حزب کمونیست بار دیگر با ادعای استقلال ارامنه ی ساکن این ایالت کوهستانی از آذربایجان و یا پیوستن به ایروان را مطرح کردند .

سال 1988 وآغاز جنگ قره باغ  به عنوان آغازگر بحران سیاسی ،نظامی در شوروی منجر به گسترش ناآرامی  به دیگر جمهوری ها از جمله جمهوری سوسیالیستی  آذربایجان شد .

مردم مسلمان باکو با مشاهده تزلزل در پایه های حاکمیت سیاسی حزب حاکم درژانویه 1999به سوی مرز جمهوری اسلامی ایران سرازیر شده و خواهان الحاق به مام وطن اسلامیشان شدند ندای آزادیخواهی و استقلال سیاسی مردم باکو از حاکمیت سیاسی کرملین  دربامداد20 ژانویه  با ورود تانکهای ارتش روس در جهت سرکوب آزادیخواهی مردم ؛جنایت خونینی را در تاریخ معاصر رقم زد  ارتکاب این جنایت از سوی نیروهای حزب کمونیست بر علیه مردم  باکو و اجرای این حمله دهشت انگیز  دربامداد20 ژانویه و صورت موجه دادن به آن از سوی سران حزب حاکم و برخورد دوگانه حزب با مردم بی دفاع با هیچ مانیفست  واخلاق سیاسی در نظام بین الملل مطابقت نداشت  سران حزب حاکم با لشکرکشی به باکو و دیگر مناطق آذربایجان به دنبال اهداف از پیش تعیین شده  ای بودند :

-تضعیف روحیه مبارزه در بین مردم وهراسانیدن آنان

-اعلام وضعیت فوق العاده در آذربایجان

-اعلام حکومت نظامی غیرقانونی در کشور وجلوگیری از اتخاذ تدابیر مقتضی از سوی ساکنین آذربایجان به منظور دفاع از خویش در مقابل تجاوز ارامنه

-برگزاری انتخابات مجلس در شرایط فوق العاده و تشکیل مجلسی خیانتکار و بازیچه دست

-هدایت فرایند های سیاسی به سمت و سوی مسلح شدن  نیروهای سیاسی و ترویج هرج ومرج و بحران در کشور

این حادثه اسفناک  به عنوان جنایت جنگی بر علیه مردم مسلمان و بی دفاع و غیرنظامی باکو قلمداد شده و به عنوان نماد بازیابی هویت ملی مردم آذربایجان در الحاق به سرزمین  مادریشان ایران اسلامی ، در تاریخ مبارزاتشان دراذهان مردم نقش بسته است .

فاجعه 20 ژانویه موجب تسریع در سقوط امپراطوری گسسته شوروی گردید این فاجعه به عنوان سند جنایت جنگی  خونبار که تصویر باطنی امپراتوری شوروی را آشکار نمود، در تاریخ ثبت شد !فاجعه کشتار مردم باکو  ایدئولوژی جعلی کمونیسم  با اندیشه های پوشالی و شعارگونه اش  را به اضمحلال و نابودی کشاند  دستاورد این کشتار آزادی ملت آذربایجان  و شکل گیری دولتی مستقل در ژئوپلیتیک منطقه قفقاز را به ارمغان آورد.

 

لیلاحسینیان هیأت علمی دانشگاه پیام نورمشکین شهر  

واحد پژوهش"اردبیل مهد تشیع"
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10/16/2017 12:15:14 PM
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


‣چرا برای نخستین بار در باکو و نارداران، تجمع روز قدس برگزار نشد؟
1395/04/14 چرا برای نخستین بار در باکو و نارداران، تجمع روز قدس برگزار نشد؟
ادامه
امسال نيز سفارتخانه رژيم صهيونيستي در باکو همانند ...
‣20 ژانویه نمود عینی شکست ایدئولوژی مارکسیست
1394/01/15 20 ژانویه  نمود عینی شکست ایدئولوژی مارکسیست
ادامه
تاریخ ملتها پر است از مبارزاتی که در راه رسیدن به ...
‣پرچمدار جمهوری آذربایجان چه کسی می تواند باشد؟
1394/01/15 پرچمدار جمهوری آذربایجان چه کسی می تواند باشد؟
ادامه
به بهانه 9نوامبر "روز ملی پرچم" در جمهوری آذربایجا ...
‣دو اشتباه فاحش قومگرایان
1394/01/15 دو اشتباه فاحش قومگرایان
ادامه
دو اشتباه فاحش قومگرایان از زبان دکتر عباس جوادی
‣دروغهای بزرگ دربارة آذربایجان (1)
1394/01/15 دروغهای بزرگ دربارة آذربایجان (1)
ادامه
در قرارداد گلستان مطلقاً از «آذربایجان» نام برده ن ...
‣سابقه حضور وهابیت در جمهوری آذربایجان
1394/01/15 سابقه حضور وهابیت در جمهوری آذربایجان
ادامه
شایعات حاکی است، خود حاکمیت در مساله اتحاد وهابی‌ ...
‣ناگفته هایی از شرکت دولتی نفت آذربایجان (SOCAR)
1394/01/15 ناگفته هایی از شرکت دولتی نفت آذربایجان (SOCAR)
ادامه
تحلیلی/ "اردبیل مهد تشیع"؛ این شرکت از حساب ثروتی ...
‣اعمال شب و روز عید فطر
1394/01/15 اعمال شب و روز عید فطر
ادامه
شب اول از جمله لیالی شریفه است و در فضلت و ثواب عب ...
‣هویت اسلامی؛ عامل وحدت اقوام قفقاز(1)
1394/01/15 هویت اسلامی؛ عامل وحدت اقوام قفقاز(1)
ادامه
شیعیان آذربایجان که فرمانروایانشان از روزگاران درا ...
ارسال نظر درباره مطلب

ارسال
SiteMap