header

 “Hicab məhbusları Azərbaycan Respublikasının dindar xalqının iradəsini göstərir!”

Ayətullah Seyid Həsən Amili: Bir hökumətin böyük hünəri müxalifi tərəfdara çevirməkdir...

Qafqaz Mədəniyyət Mərkəzinin verdiyi məlumata əsasən Ayətullah Seyid Həsən Amili cümə namazı xütbələrində Azərbaycanda dindar məhbuslara təzyiq mövzusuna toxunub. Ayətullah Seyid Həsən Amili Azərbaycan dövlətinə müraciətlə tələb edib ki, hicab məhbuslarına təzyiqləri dayandırsın, onların vətəndaşlıq hüquqlarına riayət edilsin.
Ərdəbilin imam-cüməsi İran İslam Respublikasını iqtidar baxımından imtiyazlı dövlət kimi yada salıb. Cənab Amili buyurub: “Təhlükəsizlik məfhumu çox geniş məfhumdur və onu yalnız asayiş keşikçilərinin məsuliyyəti saymaq olmaz. Hüquq mühafizə orqanları bu ağır məsuliyyətin yerinə yetirilməsi üçün cəmiyyətin həmkarlığına ehtiyaclıdır.”
Ərdəbil ustanın Xibrə Məclisindəki nümayəndəsi söhbətinin digər bir hissəsində ETTELAAT nazirliyinin yaradılmasının 30-cu ildönümünü xatırlayaraq Adsız Döyüşçülərinin (sərbazane qomnam) rolunu yüksək dəyərləndirib, ölkənin təhlükəsizliyi və iqtidarında onların fövqəladə rol oynadığını bildirib.
Cənab Amili buyurub: ETTELAAT nazirliyi super güclərin böyük kəşfiyyat orqanlarına qarşı ardıcıl müqəddəs cihad vəziyyətindədir. Dövlət və millətimizə qarşı çoxsaylı dağıdıcı fitnəkarlıqların qarşısı məhz onlar tərəfindən alınıb, bu döyüşçülər böyük ayıqlıqla milli mənafeyimizin, dövlət və xalqımızın keşiyində dayanıblar.
Ərdəbilin imam-cüməsi deyib: Ölkəmizin regiondakı iqtidarı düşmənin proqramlarını alt-üst edib, onları müdiriyyətdə təzadlara, diplomatik fikir ayrılığına sövq edib. Onlar bir gün İŞİD-i himayə edir, bir gün onunla mübarizə aprırlar. Bir-birlərini ittiham edir, bəzən həmkarlarından üzr istəyirlər. Bir gün İŞİD-ə qarşı koalisiyaya qarşı çıxır, səhəri gün bu planla razılaşırlar. Bəzən hərbi əməkdaşlığa gedir, bəzən İŞİD-in cinayətlərini seyr edirlər.
Həzrət Ayətullah Seyid Həsən Amili xütbələrdə Azərbaycan dövlətinə təkrarən üz tutaraq, bu dövləti hicab məhbusları ilə qanun çərçivəsində davranmağa dəvət etdi. Cənab Amili buyurdu ki, İslam hicabının müdafiəsi yolunda həbsə düşənlər polad iradəyə malik insanlardır, onlar Azərbaycanın dindar xalqının iradəsini nümayiş etdirirlər. Cənab Amili bu iradənin qırılmaz olduğunu vurğuladı.
Ayətullah Seyid Həsən Amili İmam Rizadan (ə) bir hədis yada saldı: “Həzrət Zəhra övladlarına diqqət ibadətdir.” Ərdəbilin imam cüməsi xalqı Qədir-Xum bayramı günündə Mirza Əli Əkbər məscidində toplanmaqla Əli övladlarını Əmirəlmömininin imaməti münasibəti ilə təbrik etməyə çağırdı. İmam cümə birinci xütbədə Qədir-Xum və Əmirəlmömininin (ə) imaməti haqqında məlumat verdi. - See more at: http://www.nur-az.com/az/articles/view/754/10/Hicab-m%C9%99hbuslar%C4%B1-Az%C9%99rbaycan-Respublikas%C4%B1n%C4%B1n-dindar-xalq%C4%B1n%C4%B1n-irad%C9%99sini-g%C3%B6st%C9%99rir#sthash.vE7u2EvV.dpuf

Qafqaz Mədəniyyət Mərkəzinin verdiyi məlumata əsasən Ayətullah Seyid Həsən Amili cümə namazı xütbələrində Azərbaycanda dindar məhbuslara təzyiq mövzusuna toxunub. Ayətullah Seyid Həsən Amili Azərbaycan dövlətinə müraciətlə tələb edib ki, hicab məhbuslarına təzyiqləri dayandırsın, onların vətəndaşlıq hüquqlarına riayət edilsin.
Ərdəbilin imam-cüməsi İran İslam Respublikasını iqtidar baxımından imtiyazlı dövlət kimi yada salıb. Cənab Amili buyurub: “Təhlükəsizlik məfhumu çox geniş məfhumdur və onu yalnız asayiş keşikçilərinin məsuliyyəti saymaq olmaz. Hüquq mühafizə orqanları bu ağır məsuliyyətin yerinə yetirilməsi üçün cəmiyyətin həmkarlığına ehtiyaclıdır.”
Ərdəbil ustanın Xibrə Məclisindəki nümayəndəsi söhbətinin digər bir hissəsində ETTELAAT nazirliyinin yaradılmasının 30-cu ildönümünü xatırlayaraq Adsız Döyüşçülərinin (sərbazane qomnam) rolunu yüksək dəyərləndirib, ölkənin təhlükəsizliyi və iqtidarında onların fövqəladə rol oynadığını bildirib.
Cənab Amili buyurub: ETTELAAT nazirliyi super güclərin böyük kəşfiyyat orqanlarına qarşı ardıcıl müqəddəs cihad vəziyyətindədir. Dövlət və millətimizə qarşı çoxsaylı dağıdıcı fitnəkarlıqların qarşısı məhz onlar tərəfindən alınıb, bu döyüşçülər böyük ayıqlıqla milli mənafeyimizin, dövlət və xalqımızın keşiyində dayanıblar.
Ərdəbilin imam-cüməsi deyib: Ölkəmizin regiondakı iqtidarı düşmənin proqramlarını alt-üst edib, onları müdiriyyətdə təzadlara, diplomatik fikir ayrılığına sövq edib. Onlar bir gün İŞİD-i himayə edir, bir gün onunla mübarizə aprırlar. Bir-birlərini ittiham edir, bəzən həmkarlarından üzr istəyirlər. Bir gün İŞİD-ə qarşı koalisiyaya qarşı çıxır, səhəri gün bu planla razılaşırlar. Bəzən hərbi əməkdaşlığa gedir, bəzən İŞİD-in cinayətlərini seyr edirlər.
Həzrət Ayətullah Seyid Həsən Amili xütbələrdə Azərbaycan dövlətinə təkrarən üz tutaraq, bu dövləti hicab məhbusları ilə qanun çərçivəsində davranmağa dəvət etdi. Cənab Amili buyurdu ki, İslam hicabının müdafiəsi yolunda həbsə düşənlər polad iradəyə malik insanlardır, onlar Azərbaycanın dindar xalqının iradəsini nümayiş etdirirlər. Cənab Amili bu iradənin qırılmaz olduğunu vurğuladı.
Ayətullah Seyid Həsən Amili İmam Rizadan (ə) bir hədis yada saldı: “Həzrət Zəhra övladlarına diqqət ibadətdir.” Ərdəbilin imam cüməsi xalqı Qədir-Xum bayramı günündə Mirza Əli Əkbər məscidində toplanmaqla Əli övladlarını Əmirəlmömininin imaməti münasibəti ilə təbrik etməyə çağırdı. İmam cümə birinci xütbədə Qədir-Xum və Əmirəlmömininin (ə) imaməti haqqında məlumat verdi.

 


Qafqaz Mədəniyyət Mərkəzinin verdiyi məlumata əsasən Ayətullah Seyid Həsən Amili cümə namazı xütbələrində Azərbaycanda dindar məhbuslara təzyiq mövzusuna toxunub. Ayətullah Seyid Həsən Amili Azərbaycan dövlətinə müraciətlə tələb edib ki, hicab məhbuslarına təzyiqləri dayandırsın, onların vətəndaşlıq hüquqlarına riayət edilsin.
Ərdəbilin imam-cüməsi İran İslam Respublikasını iqtidar baxımından imtiyazlı dövlət kimi yada salıb. Cənab Amili buyurub: “Təhlükəsizlik məfhumu çox geniş məfhumdur və onu yalnız asayiş keşikçilərinin məsuliyyəti saymaq olmaz. Hüquq mühafizə orqanları bu ağır məsuliyyətin yerinə yetirilməsi üçün cəmiyyətin həmkarlığına ehtiyaclıdır.”
Ərdəbil ustanın Xibrə Məclisindəki nümayəndəsi söhbətinin digər bir hissəsində ETTELAAT nazirliyinin yaradılmasının 30-cu ildönümünü xatırlayaraq Adsız Döyüşçülərinin (sərbazane qomnam) rolunu yüksək dəyərləndirib, ölkənin təhlükəsizliyi və iqtidarında onların fövqəladə rol oynadığını bildirib.
Cənab Amili buyurub: ETTELAAT nazirliyi super güclərin böyük kəşfiyyat orqanlarına qarşı ardıcıl müqəddəs cihad vəziyyətindədir. Dövlət və millətimizə qarşı çoxsaylı dağıdıcı fitnəkarlıqların qarşısı məhz onlar tərəfindən alınıb, bu döyüşçülər böyük ayıqlıqla milli mənafeyimizin, dövlət və xalqımızın keşiyində dayanıblar.
Ərdəbilin imam-cüməsi deyib: Ölkəmizin regiondakı iqtidarı düşmənin proqramlarını alt-üst edib, onları müdiriyyətdə təzadlara, diplomatik fikir ayrılığına sövq edib. Onlar bir gün İŞİD-i himayə edir, bir gün onunla mübarizə aprırlar. Bir-birlərini ittiham edir, bəzən həmkarlarından üzr istəyirlər. Bir gün İŞİD-ə qarşı koalisiyaya qarşı çıxır, səhəri gün bu planla razılaşırlar. Bəzən hərbi əməkdaşlığa gedir, bəzən İŞİD-in cinayətlərini seyr edirlər.
Həzrət Ayətullah Seyid Həsən Amili xütbələrdə Azərbaycan dövlətinə təkrarən üz tutaraq, bu dövləti hicab məhbusları ilə qanun çərçivəsində davranmağa dəvət etdi. Cənab Amili buyurdu ki, İslam hicabının müdafiəsi yolunda həbsə düşənlər polad iradəyə malik insanlardır, onlar Azərbaycanın dindar xalqının iradəsini nümayiş etdirirlər. Cənab Amili bu iradənin qırılmaz olduğunu vurğuladı.
Ayətullah Seyid Həsən Amili İmam Rizadan (ə) bir hədis yada saldı: “Həzrət Zəhra övladlarına diqqət ibadətdir.” Ərdəbilin imam cüməsi xalqı Qədir-Xum bayramı günündə Mirza Əli Əkbər məscidində toplanmaqla Əli övladlarını Əmirəlmömininin imaməti münasibəti ilə təbrik etməyə çağırdı. İmam cümə birinci xütbədə Qədir-Xum və Əmirəlmömininin (ə) imaməti haqqında məlumat verdi. - See more at: http://www.nur-az.com/az/articles/view/754/10/Hicab-m%C9%99hbuslar%C4%B1-Az%C9%99rbaycan-Respublikas%C4%B1n%C4%B1n-dindar-xalq%C4%B1n%C4%B1n-irad%C9%99sini-g%C3%B6st%C9%99rir#sthash.vE7u2EvV.dpuf
Ayətullah Seyid Həsən Amili: Bir hökumətin böyük hünəri müxalifi tərəfdara çevirməkdir...
“Ərdəbil Məhde Təşəyyo”
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10/16/2017 12:59:32 PM
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


Post a comment Related content

Send
دانلود آهنگ
SiteMap