header

 Mihalfi: İngilislər təkfirçi təfəkkürün banisidir

vəhabilərin və sionistlərin kökü eynidir

  Macar mütəfəkkiri təkfirçi təfəkkürün ingilislər tərəfindən yarandığını bildirərək demişdir: heç bir din təkfirçilərin əməl və davranışlarını əsaslandırmır. Mihalfi sözlərinin davamında təkfirçi təfəkkürün ingilislər tərəfindən yaradıldığını bildirərək artırmışdır: Onlar regionda şiə, sünni və s.-lə müxalif olan islam fikrində olmuşlar. Macar mütəfəkkiri xatırlatmışdır: Vəhabilər Ərəbistanda ingilislərin vasitəsilə yayıldı və 1936-cı ildə Ərəbistan yarımadasını tamamilə bürüdü. Həmin mövzu ilə eyni zamanda Fələstin ərazisində işğalçı Sionist rejimin yaranması onların eyni kökdən olduğunu göstərir. Mihalfi təkfirçilərin əməllərini tənqid edərək demişdir: heç bir din təkfirçilərin əməl və davranışlarını əsaslandırmır. Macar mütəfəkkiri bildirmişdir: sionistlərin istədiyi islamla əsil islam arasındakı fərq imam Xumeyni həzrətlərinin vasitəsilə göstərilmişdir. O, haqlı olaraq bildirdi ki, sionist islama qarşı mübarizə aparılmalıdır ki, hamı əsil Məhəmməd islamının ətrafında birləşsin. Onun dediyinə görə təkfirçilər insanlıqdan kənarlaşan heyvanlardır.

vəhabilərin və sionistlərin kökü eynidir
“Ərdəbil Məhde Təşəyyo”
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10/16/2017 12:59:46 PM
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


Post a comment Related content

Send
دانلود آهنگ
SiteMap