header

 Şəhidlik nədir və şəhid kimdir

Allah yolunda öldürülənlərə ölü deməyin

Allah təla əhzab surəsinin 23 və 24 ci ayələrində buyurur:möminlərdən bir sırası,böyük insanlardirlar ki allahla bağladıqları əhd peymana kamil formad vəfa etdilər.bəs onlardan bəzisi bağladıqları əhd üzərində dayandılar(nəhayət allah yolunda şəhid oldular)və bəzisi intizarda qalaraq müqavimət etdilər və heç vaxt bağladıqları əhdi dəyişdirmədilər ki,nəhayət allah o düz danışan kişilərə imanlarının düz olduğuna görə yaxşi mükafat bəxş etsin....buna görədir ki ölüm və şəhidlik arsında böyük ixtilaflar mövcuddur;ölüm həyatın təbiyi formada qurtarmasıdır;lakin şəhidlik nadir və tapılmyan bir nemətdir ki asanlıqla ələ gəlmir.o bir nemətdir ki onun ələ gəlməsi üçün bir sıra şərtlər lazımdır bu şərtlər çox çətin şərtlərdir.özündən keçmək və fədakarlıq,dünya mənfətlərindən yüksək amaclara görə göz yummaq hər bir iddiyaçının işi deyil.

Şəhidlik agahlıq və ixtiyar üzərində qurulduğu üçün eyni zamanda müqəddəs yol və məqsəd uğurunda olduğuna görə pakdır,təqdirə layiqdir,fəxr edicidir və qəhrəmanlıq saylır.müxtılif növ ölümlər arasında təkcə bu növ ölümdür ki həyat və yaşayışdan  daha üstün,daha müqəddəs və daha böyükdür.

O ölüm şəhidlik  sayılır ki müqəddəs məqsəd uğurunda;quran baxımından desək allah yolunda olmuş olsun.

Şəhidlik iki əsas hissədən ibarətdir:bir incisi bu ki allah yolunda olsun,ikincisi isə müqəddəs olsun və insan canını qarşiya qoyduğu məqsədə fəda etsin.digər bir məsələ bu ki agahlığla həyata keçirilsın yəni insan bilərəkdən bu işi görmüş olsun.

Şəhid sözü islami sözlər və məfhumlrada və onların beynindəki mədəniyyətləri islam mədəniyyətidirçox müqəddəs və işıqlı bir anlayışdır.bütün adət ənənələrdə müqəddslik və böyüklüklə yanaşıdırşislam dini baxımından şəhilik dərəcəsinə çatan şəxs,insanın çata biləcəyi ən uca zirvə və dərəcələrdən saylır.

Quranda şəhid haqqında buyurulur:təsəvür etməyin allah yolunda öldürülənlər ölüdürlər,əksinə onlar diridirlər va tanrılarının yanında ruzi yeyirlər(qidalanırlar).

Islamda bir kimsənin məqmını yüksəltmək üçün deyirlər ki filan kəsin məqmı(dəyəri)şəhidlər maqmı qədərdir,ya o işin mükafatı şəhidlik mükafatı qədərdir.

Şəhid mütəhhəri deyibdir:şəhid bir şama oxşayır,qulluğu yanmaq,məhv olmaq və işıq saçmaqdır ki başqaları onun yoxluğu bahasına ələ gələn bu işıq nəticəsinə rahat yaşasınlar və öz işlərini yerinə yetirsinlər.

Bəli doğurdanda şəhidlər insanlar məclisinin şamıdırlar,yandılar ta bəşəriyyət dayrələri işıqlansın.əgər bu dayrələr qaranlıq qalsaydı heç bir kimsə öz işini görə bilməzdi.

Şəhidlik o qədər dəyərlidir ki allah övliyaıları ona yetmək üçün dua edirdilər və şəhidlik ümidi ilə yaşayırdılar.islamın ilk illərində dualardan biri şəhid olmaq duasi idi.

Imamlardan bizə çatan dualarda bu mövzu nəzərə çarpır.mübarək ramazan ayı gecələrinin dualarında oxuyuruq;ilahi bizə güz verki sənin yolunda və sənin vəliyünlə birgə şəhadətə yetək.

əmr ibn cəmuh adlı bir şəxsin müharibələrin birində ayağı topal olmuşdur,ona görə cihada getmək borcu yox idi,çox ağlayandan sonra peyğəmbər ona cihad icazəsi verdi,nəhayət o ühüd döyüşündə şəhid olundu.

Nəticə:şəhidlik təkcə allah yolundadır və şəhid o kimsədir ki yalnız allah yolunda öldürülə ,başqa yolda yox.
Allah yolunda öldürülənlərə ölü deməyin
“Ərdəbil Məhde Təşəyyo”
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10/16/2017 12:59:31 PM
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


Post a comment Related content

Send
دانلود آهنگ
SiteMap