header

 Ümum dünya əhli-beyt asambeliyasının,şeyx nömər və şeyx tofiq amerin mühakimələri haqda yeni bəyanatı

biz ümum dünya ahli-beyt asambeliyasında , islam dünyası,bütün azadlıq sevərlər,azadlıq istəyən vicdan sahiblərindən istəyirik,azadlıqlardan xususilə dini və inam azadlıqlarından himayə etmək məqsədi ilə bütün siyasi və medya metodlarından istifadə edərək ale səud hökmətinə təziq göstərsinlər ta ərəbistanın dini və müqəddəs şəxsiyətlərindən olan şeyx nömərin mühakiməsini dayandırsın.

ərdəbil məhde təşəyyo agentliyinin verdiyi məlumata görə ali-səud rejiminin beynəlxalq ictimayətinin xəbərdarlıqlarına laqeyd yanaşması və şeyx nömər baqır-əl-nömərin mühakiməsinin dayandırılmamasına görə,ümum dünya əhli-beyt assambeliyası yenidən bəyanat çıxarıb.bu bəyanatda həmçinin şeyx tofiq əl –amer haqqında qəribə hökmün çıxarılmasıda pislənilib.

Bəyanatın tam mətni:

Bağışlayan və mehriban allahın adı ilə

ali səud rejimi məzlumlar və günahsız insanların mühakiməsində zalimcəsinə metodlardan istifadə edir ,bu fonda şiyənin təqdirə layiq olan alim və ziyalıları durur,o cümlədən böyük alim əllamə şeyx nömər baqir - əl –nömər .buna baxmayaraq ki təqlid mərcələri onlarla bəyanat verdilər,həmçinin beynalxalq hüquq mühafizə orqanları iraq pirizdenti olmaqla ki o böyük alimin mühakimə olunmasının qarşının alınmasını istəyirdilər lakin ali səud hökməti bu mühakiməni dayandırmayıb.

Həmçinin ali səud məhkəməsi dini şəxsiyyətlərlə mübarizə etmək istiqamətdə,ötən həftə böyük alim ,quran icmalçısı şeyx tofiq amerə 8 il müddətində həbs, həmçinin səfərə çıxmasına və xütbə oxumasına 10 qadağa qoydu.

biz  ümum dünya ahli -beyt asambeliyasında , islam dünyası,bütün azadlıq sevərlər,azadlıq istəyən vicdan sahiblərindən istəyirik,azadlıqlardan xususilə dini və inam azadlıqlarından himayə etmək məqsədi ilə bütün siyasi və medya metodlarından istifadə edərək ale səud hökmətinə təziq göstərsinlər ta ərəbistanın dini və müqəddəs şəxsiyətlərindən olan şeyx nömərin mühakiməsini dayandırsın.

Həmçinin biz beynalxalq ictimayətdən istəyirik azadlıqlar və zalimcəsinə mühakimələrin dayandırılmasından himayə etmək məqsədilə öz rolunu ifa etsin çünki  ali səud rejimi fəqih və alimlərə qarşı zalimcəsinə mühakimə metodlarını tətbiq edir.

Ali səud rejimindəndə istəyirik ağıl və təqlid mərcələrinin onlarla bəyanatının çağırışına qulaq asaraq ayətullah şeyx nömər baqir al-nömər və şeyx tofiq amerin mühakiməsini dayandırsın və onları azadlığa buraxsın bununla cəmiyətdə öz dini rolunu ifa etmiş olsun.

Ali səud quruluşu bilməlidir ayətullah nömərə qarşi edam hökmünün icra olunması təqdirdə islam ümmətinə ayaq açan tayfaçılıq fitnəsi genişlənəcək və bu addımdan peşman olacaqdır.

Dini şəxsiyyətlərə hücum və onların siyasi və zalimcəsinə mühakimə olunması گقگذهسفشدیشcələrə gətirib ç ərəbistanda mənfi nəticələrə gətirib çıxaracaq,beləliklə biz ümüm dünyaa ahli-beyt assambeliyasında ali səud rejiminindən istəyirik  insanların hüquqnu ,beynalxalq qanunları və ədalətli mühakimələri pozan zalimcəsinə mühakimələrdən çəkinsin.

Qeyd etmək lazımdır ali səud rejiminin təlükəsizlik qüvələri ayətullah şeyx nömər baqirəlnöməri əvamiyyə şəhərində şəxsi aftamabilində yaralı etdikdən sonra,onun şəhid olması ardınca ərəbistanda camatın kəskin şəkildə etiraz edəcəklərindən xəbərdar olaraq ,qorxularından onu xəstəxanaya çatdirmışdılar.

Şeyx nömər yaraları sağaldıqdan sonra mühakimə olundu və ərəbistan prokuroru ona edam hökmü oxudu.

Ümumdünya ahli-beyt assambeliyası budan əvəldə ali səud hökümətindən istəmişdir islam ümmətinin hazırki durumunu nəzərə alaraq ayətullah nömərin mühakiməsini dayandırsın və bu intiriqanı şiddətləndirməsin. ıxaracaqdırvə zalimcəsinə mühakimə olunması səudiyyə ərəbistan ölkəsinəə ayaq açan tayfa fitnəçiliyin

biz ümum dünya ahli-beyt asambeliyasında , islam dünyası,bütün azadlıq sevərlər,azadlıq istəyən vicdan sahiblərindən istəyirik,azadlıqlardan xususilə dini və inam azadlıqlarından himayə etmək məqsədi ilə bütün siyasi və medya metodlarından istifadə edərək ale səud hökmətinə təziq göstərsinlər ta ərəbistanın dini və müqəddəs şəxsiyətlərindən olan şeyx nömərin mühakiməsini dayandırsın.
“Ərdəbil Məhde Təşəyyo”
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10/16/2017 12:59:31 PM
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


Post a comment Related content

Send
دانلود آهنگ
SiteMap